Realkompetansevurdering

På denne siden

På denne siden finner du informasjon om følgende punkter. Klikk på lenkene for å komme til punktet som interesserer deg!

 Realkompetansevurdering kort forklart!​

Realkompetansevurdering er en vurdering av din kompetanse og erfaring for eksempel fra tidligere arbeid eller utdanning, som kan gi deg mulighet til å få godkjent deler av videregående opplæring.

For eksempel, hvis du har jobbet som kokk i mange år, og ønsker å ta en utdanning som kokk på videregående skole, kan du få vurdert om dine tidligere erfaringer og ferdigheter er tilstrekkelige til å få godkjent deler av utdanningen.

Ved en realkompetansevurdering vil du møte en veileder som vil hjelpe deg med å dokumentere dine tidligere erfaringer og ferdigheter. Det kan være gjennom samtaler, prøver eller andre vurderingsmetoder. Basert på dette vil veilederen vurdere om du kan få godkjent deler av utdanningen, eller om du må ta hele utdanningen.

Realkompetansevurdering er dermed en mulighet til å få godkjent den kompetansen du allerede har, og kan hjelpe deg med å spare tid og penger på å ta en full utdanning.

 Begrepsavklaring

Realkompetanse 
Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

Realkompetansevurdering
Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse vurdert etter læreplanen for videregående opplæring, uavhengig av hvor og hvordan en person har tilegnet seg kompetansen.

Sluttkompetanse
Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse, fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse (tre år i skole), for eksempel helsesekretær.

Et fag- eller svennebrev er et bevis på at du har utdanning innenfor et visst område. Ofte trenger man et fag- eller svennebrev for å søke på visse jobber. Det vil si at formålet med opplæringen er at du kan søke på jobber rett etter videregående skole.

Studiekompetanse trenger du om du vil fortsette utdanningen din på universitet eller høyskole. Det finnes forskjellige måter å oppnå studiekompetanse på. 

 Hva er formålet med en realkompetansevurdering?

Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt både for voksne som vil ta videregående opplæring, og for voksne som ønsker å dokumentere kompetansen sin, for eksempel overfor en arbeidsgiver. 

Gjennom vurderingen kan den voksne få dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Formålet er å finne ut av hva den voksne kan og dokumentere dette.

Realkompetansevurderingen fastslår om, og på hvilket nivå, den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetansen som bestått videregående opplæring gir.

 Hvordan søke på realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering er en del av en veiledet prosess. Vi bistår deg med å finne ut hva du kan bruke videre i opplæring og for å oppnå dine mål. Realkompetansevurdering kan være et verktøy som kan brukes, men det kan også være lurt å se på andre muligheter. 

Du søker vurdering av realkompetanse på vigo.no. Du må da krysse av for realkompetansevurdering i siste steget av prosessen. 

Gå til vigo.no!

Husk! Du kan bare gjennomføre realkompetansevurdering én gang for samme fag! Derfor er det viktig at du er trygg på at du klarer å gjennomføre vurderingen. Vi anbefaler sterkt å høre på våre veiledere og deres anbefalinger!

 Realkompetansevurdering steg for steg!

 

Bilde viser fire piler. I hver pil står det ett av stegene til realkompetansevurderingen. Tittelen på bilde er "De fire stegene i en realkompetansevurdering". - Klikk for stort bildeDe fire stegene i en realkompetansevurdering er vurdering og evaluering, kartlegging, vurdering av realkompetanse og dokumentasjon. Jama Philip Korn

 Hvordan vurderes realkompetansen? Det er en prosess i flere steg. Karriere Agder har kun ansvar for realkompetansevurdering på videregående opplæringsnivå. En realkompetansevurdering foregår i flere faser:

 

 1. Veiledning og avklaring: 
  I denne fasen veileder fagpersonen den voksne slik at det blir klart hva som er formålet med realkompetansevurderingen, og hvilken sluttkompetanse i læreplanen som vurderingen skal gjøres mot. Resultatet av denne fasen er avgjørende for de påfølgende fasene.
 2. Kartlegging:
  I kartleggingsfasen skal Karriere Agder sørge for at det blir klargjort hvilken kompetanse du har. Her må vi i samarbeid med deg sørge for å få innhentet all relevant dokumentasjon knyttet til din formelle, ikke-formelle og uformelle kompetanse.
 3. Vurdering av realkompetanse:
  I vurderings- og verdsettingsfasen avgjør en eller flere fagpersoner om den kompetansen du viser, er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring.
 4. Dokumentasjon:
  Dokumentasjonsfasen er den siste fasen. Her skal Karriere Agder dokumentere resultatet av vurderingen og innholdet i vurderingen i et enkeltvedtak, samt oftest utarbeide et kompetansebevis hvor det går fram hva du har fått godkjent. Dette skal utarbeides så snart som mulig.

Du kan lese mer om innholdet i disse fasene på Utdanningsdirektoratet sine sider om realkompetansevurdering. 

Les mer om realkompetansevurdering!

Du kan lese mer om lovmessig grunnlag for realkompetansevurdering i opplæringslova §4A-3.

Les mer om opplæringslova §4A-3!