Viktig informasjon angående videregående opplæring for voksne

Informasjon om forsinket oppstart av Videregående opplæring for Voksne (VOV), høsten 2024. Dette gjelder i 13 lærefag med modulstrukturerte læreplaner.

I Agder er det Sam Eyde, Kvadraturen og Mandal videregående skoler, som får opplæringsansvaret for den nye opplæringsmodellen som trer i kraft august 2024, som en del av Fullføringsreformen.

Aktive deltakere i MFY-forsøket overføres til disse skolene, samt at det også vil være utdanningssøkere som får et opplæringstilbud. Det blir et begrenset inntak og oppstart i august/ september. Det vil bli et nytt inntak på et senere tidspunkt.

Søknadsportal for videregående opplæring

Ønsker du å ta videregående opplæring i kommende skoleår, klikk på lenken under for å komme til søknadsportalen! Du kan fortsatt søke, men vi anbefaler å søke så raskt som mulig.

Søknadsportal

Du må logge inn gjennom Id-porten. Deretter må du fylle ut CV-en din med å sjekke at informasjonen er riktig og legge inn manglende informasjon og dokumentasjon. Dersom du ikke har informasjon/dokumentasjon som skal legges inn, velg “markert som fullført”. Deretter kan du starte din søknad. 

Informasjon for deg som skal søke videregående opplæring

Ønsker du å få kontakt med oss? 

Karriere Agder - Lyngdal:
38 00 07 00 (mandag til fredag: kl. 09:00 – 12:00)
Sommerstengt f.o.m. 08.07. t.o.m. 28.07.24. 

Karriere Agder - Kristiansand:
38 00 07 00 (tirsdag og torsdag: kl. 12:00 – 14:30)

Karriere Agder - Arendal:
38 00 07 00 (onsdag kl. 09:00 - 11:00 og torsdag kl. 09:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00)
Sommerstengt f.o.m. 08.07. t.o.m. 31.07.24. 

Pga. møtevirksomhet vil det ikke alltid være mulig å komme i kontakt med oss på telefon. Send gjerne en e-post dersom det haster å komme i kontakt med oss.

Til toppen