Videregående opplæring for voksne

Opplæring organisert for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre. 

På denne siden

På denne siden finner du informasjon om følgende punkter. Klikk på lenkene for å komme til punktet som interesserer deg!

 Videregående opplæring for voksne kort forklart!

Her finner du svar på de hyppigste spørsmålene rundt videregående opplæring for voksne. Har du flere spørsmål, kan du kontakte ditt karrieresenter!

Finn ditt karrieresenter!

 Begrepsavklaring

Videregående opplæring
Videregående opplæring er en del av utdanningssystemet. For å kunne starte i videregående må du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende. Det finnes yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Innen yrkesfaget er det vanligste løpet 2 år i skole pluss 2 år i lære (i en bedrift). Studieforberedende utdanningsløp varer oftest 2 år for voksne og 3 år for ungdom.

Les mer om utdanningssystemet på utdanning.no
(tilgjengelig i forskjellige språk)

Fag-/svennebrev
Fagbrev er et dokument som blir utstedt når en kandidat har bestått fagprøve f.eks. etter yrkesfaglig videregående opplæring. I håndverksfagene blir slikt fagbrev kalt svennebrev. 

Studiekompetanse
Studiekompetanse gir deg mulighet å starte på et universitet eller en høyskole etter fullført og bestått videregående opplæring. 

Yrkeskompetanse
Noe yrkesfaglig videregående opplæring gir yrkeskompetanse istedenfor fag-/svennebrev. Disse opplæringsløpene inneholder ikke læretid og foregår i skole over 3 år. Eksempler på dette er helsesekretær eller apotektekniker. 

Sluttkompetanse
Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse, fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse.

Rettsbrev
I rettsbrevet får du vår vurdering i forhold til opplæringsloven om du har voksenrett eller ikke. Dette er et formelt vedtak med mulighet til å klage på vedtaket. 

 Dokumentasjon

Skal du sende fortrolige dokumenter eller annet som inneholder sensitiv informasjon (f.eks. vitnemål, legeattest, fødselsattest, osv.) må du bruke lenken nedenfor. Vær oppmerksom på å velge det riktige karrieresenteret.

Vær oppmerksom på at all dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter!

Du velger karrieresenteret i skjemaet. 


Send dokumentasjon på en trygg måte

 Økonomisk støtte

Voksne over 25 år som tar videregående opplæring kan søke Lånekassen om støtte. Er du voksen og tar videregående opplæring, må du bruke søknaden om høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring.

Lånekassen sin nettside!

 Opplæring i bedrift

Ønsker du opplæring i bedrift i stedet for opplæring i skole? Da kan du lese mer om relevante ordninger på sidene til avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder Fylkeskommune! 

Nettsiden til fag- og yrkesopplæring!

 Modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Ønsker du mer informasjon om modulbasert opplæring? Da finner du mer informasjon på siden under:

Nettsiden om modulbasert opplæring