Videregående opplæring for voksne

Opplæring organisert for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre. 

 Videregående opplæring for voksne kort forklart!

Her finner du svar på de hyppigste spørsmålene rundt videregående opplæring for voksne. Har du flere spørsmål, kan du kontakte ditt karrieresenter!

Finn ditt karrieresenter!

 

Hvordan søker du videregående opplæring for voksne?

For å søke må du bruke søkeportalen:

Søkeportal for videregående opplæring for voksne

Opprett profil for å søke

Før du kan søke må du opprette en profil. 

Profilen skal inneholde all relevant informasjon som trengs for at vi kan behandle søknaden. Om det er noe som du ikke ennå kan legge ved (f.eks. om du ikke blir ferdig med grunnskolen før til sommeren) kan du ettersende denne dokumentasjonen. 

Skjermdump: Hvordan å opprette profil i visma.  - Klikk for stort bilde Visma

Legg inn informasjon

Det er ulike måter informasjon kan legges inn:

  1. Dersom du har dokumentasjon fra utlandet eller noe som ikke er i systemet allerede, kan du legge til informasjon.
  2. Dersom du har tatt utdanning i Norge er det ofte i systemet og vil dukke opp automatisk. Om ikke må du velge å hente det inn. 
  3. Dersom du ikke har informasjon som kan legges inn, kan du velge “merk som ferdig”

Målet er at alle punkter er markert som fullført (grønn). 

Skjermdump: Forklaring hvordan man kan legge inn informasjon eller merke som ferdig uten å legge inn noe. - Klikk for stort bilde Visma

Start ny søknad

Når alle felt til venstre er fullførte (markert grønt), kan du starte en ny søknad. 

Skjermdump: Profilen er fullført og alle felt er markert grønt. En søknad kan opprettes - Klikk for stort bilde Visma

Fyll ut søknaden

I søknadsvinduet kan du velge mellom generell studiekompetanse og yrkesfaglig kompetanse (f.eks. fagbrev). 

Sluttkompetansen er enten generell studiekompetanse eller fagbrevet / yrkeskompetanse du ønsker å ha (f.eks. helsefagarbeider, snekker eller kokk).

Vær oppmerksom på at yrkesfaglig opplæring bare finnes på dagtid og at vi ikke har nettundervisning i Agder. 

Skjermdump: Søknadsvinduet. - Klikk for stort bilde Visma

 Dokumentasjon

Skal du sende fortrolige dokumenter eller annet som inneholder sensitiv informasjon (f.eks. vitnemål, legeattest, fødselsattest, osv.) må du bruke lenken nedenfor. Vær oppmerksom på å velge det riktige karrieresenteret.

Vær oppmerksom på at all dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter!

Du velger karrieresenteret i skjemaet. 
Send dokumentasjon på en trygg måte

 Økonomisk støtte

Voksne over 25 år som tar videregående opplæring kan søke Lånekassen om støtte. Er du voksen og tar videregående opplæring, må du bruke søknaden om høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring.

Lånekassen

 Opplæring i bedrift

Ønsker du opplæring i bedrift i stedet for opplæring i skole? Da kan du lese mer om relevante ordninger på sidene til avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder Fylkeskommune! 

Fag- og yrkesopplæring