Tannhelsetjenesten i Agder

Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Agder skal sørge for tannhelsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. For enkelte prioriterte grupper er tannbehandlingen gratis, herunder barn ut det året de fyller 18 år.

Pasientgrupper som får gratis tannbehandling

I tillegg til vanlig behandling har tannhelsetjenesten ansvar for å fremme god tannhelse i befolkningen og jobber derfor med å spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Offentlige tannklinikker

Vi driver 28 tannklinikker i Agder, som alle er innredet og utstyrt for å yte tannbehandling av høy kvalitet.

Våre klinikker i Agder

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 240 ansatte fordelt på tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Hver klinikk ledes av en klinikkleder. Avdelingsleder for den offentlige tannhelsetjenesten i Agder er leder for hele tjenesten.

Administrasjonen holder til i fylkeshuset i Kristiansand.

Fylkeskommunens ansvar

Lov om tannhelsetjenesten fastlegger fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester.

  1. Planlegging, utbygging og drift av den offentlige tannhelsetjenesten.
  2. Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, er tilgjengelig i rimelig grad for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket.
  3. Forebyggende tiltak.
  4. Tilsyn og behandling av prioriterte grupper.

Hvordan kontakte tannklinikkene:

Timebestilling  eller endring av timer gjøres hos den enkelte tannklinikk.

Kontakt administrasjonen:

Sentralbord Agder fylkeskommune: 38 05 00 00

E-post til tannhelsetjenesten

Referanser