Tannhelsetjenesten i Agder

Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne

Om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Agder skal sørge for tannhelsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. For enkelte prioriterte grupper er tannbehandlingen gratis, herunder barn ut det året de fyller 18 år.

Tannhelsestrategi 2021-2024 (PDF, 476 kB) (vedtatt i Fylkestinget 25.oktober 2021)

Pasientgrupper som får gratis tannbehandling

I tillegg til vanlig behandling har tannhelsetjenesten ansvar for å fremme god tannhelse i befolkningen og jobber derfor med å spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Tannklinikkene

Vi driver 28 tannklinikker i Agder, som alle er innredet og utstyrt for å yte tannbehandling av høy kvalitet.

Se våre klinikker i Agder

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 240 ansatte fordelt på tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Hver klinikk ledes av en klinikkleder. Avdelingsleder for den offentlige tannhelsetjenesten er leder for hele tjenesten.

Administrasjonen holder til i fylkeshuset i Kristiansand

Fylkeskommunens ansvar

Lov om tannhelsetjenesten fastlegger fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester.

  1. Planlegging, utbygging og drift av den offentlige tannhelsetjenesten.
  2. Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, er tilgjengelig i rimelig grad for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket.
  3. Forebyggende tiltak.
  4. Tilsyn og behandling av prioriterte grupper.

 

Kontakt tannklinikken:

 Timebestilling / endring av timer gjøres hos den enkelte tannklinikk.

Kontakt administrasjonen:

Telefon: via sentralbord Agder fylkeskommune: 38 05 00 00

E-post: tannhelsetjenesten@agderfk.no

Til toppen