Innovasjonsmidler til kommuner i Agder

Fylkeskommunen har satt av 1 million kroner til innovasjonsprosjekter i kommuner. Det er kommunene i Agder som kan søke. Søknadsfristen er 1. mai 2024.

Formålet med innovasjonsmidlene er å støtte og fremme nyskapende tiltak og prosjekter i kommunene i Agder. Midlene skal bidra til å løse utfordringer, forbedre tjenester og stimulere til bærekraftig utvikling. Resultatene skal være overførbare til andre kommuner i Agder.