Tildelingsbeslutning i konkurransen om nytt fylkeshus i Agder

Kristiansand, 1. juli 2021: Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen. Fylkesutvalget skal behandle styringsdokument for nytt fylkeshus med tilhørende investeringsrammer i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 6. juli.
 

Den aktuelle tomten er et kvartal i kvadraturen i Kristiansand. Kvartalet er i Nybyen mot Baneheia og Nybyen park. Fylkeshuset får fasade både mot Tordenskjolds gate, Kirkegata og Nybyen park. Prosjektet er anslått ferdigstilt sommeren 2024.

 

Illustrasjon av hvordan man ser for seg inngangen til det nye fylkeshuset i Agder fra Tordenskjolds gate i Kristiansand. Longva arkitekter AS

 

 

Bakgrunn
Agder fylkeskommune har gjennomført en konkurranse med konkurransepreget dialog som prosedyreform for å anskaffe nytt fylkeshus i Agder beliggende i Kristiansand sentrum.  

Anskaffelsesprosessen har pågått siden prekvalifiseringen startet i november 2020. Prekvalifiserte tilbydere har vært igjennom tre runder med dialog om innleverte løsningsforslag. Tilbyderne har deretter levert sine endelige tilbud. 

Tre tilbydere
Fem tilbydere ønsket å bli prekvalifiserte. To tilbydere ble avvist i prekvalifiseringen. Tre tilbydere ble prekvalifiserte og invitert med i dialogprosessen. De som ble prekvalifisert var Kvartal 14 AS (med prosjektet K14), Baneheia Park AS (med prosjektet Baneheia Park) og Bane Nor Eiendom AS (med prosjektet Quadrum). 

Alle tre prekvalifiserte tilbyderne deltok i dialogprosessen og ble invitert med i konkurransen for å kunne levere endelig tilbud. En tilbyder, Bane Nor Eiendom AS, ble avvist fra konkurransen på grunn av forhold ved tilbudet. Selve evalueringen i konkurransen har derfor stått mellom to tilbydere. 

Konkurransens vinner
Konkurransens tildelingskriterier med tilhørende vekting har vært arkitektonisk løsning (vekt 40 prosent), klima- og miljøprofil (vekt 20 prosent) og pris (vekt 40 prosent).

Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet sett opp mot konkurransens tildelingskriterier med prisscenariet «eie» på tomtetidspunktet. Dette innebærer at fylkeskommunen vil eie fylkeshuset.
 

Fugleperspektiv på vinnerforslaget til nytt fylkeshus i Agder i Baneheia Park. Det er den røde kontorbygningen mot Tordenskjolds gate (ikke bygningene markert med rosa, grønn eller hvit farge) som er aktuell som nytt fylkeshus. LONGVA ARKITEKTER AS

    

 

Videre prosess
Fylkesutvalget skal nå behandle styringsdokument for nytt fylkeshus med tilhørende investeringsrammer i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 6. juli 2021. Det foreslås i saken at fylkeskommunedirektøren starter en kontraktsavklaringsprosess med vinnende tilbyder med hensikt å inngå kontrakt innenfor rammene i styringsdokumentet. Fylkesutvalgets godkjenning av styringsdokumentet er en forutsetning for realisering av prosjektet.

– Fylkeshuset i Agder vil være et fundament i arbeidet med å realisere bærekraftsmålene i Regionplan Agder 2030. Fylkeshuset skal også være en fysisk representasjon av fylkeskommunens verdier og målsettinger. Bygningen blir ikke minst viktig som en inspirasjonsarena for hvordan vi i Agder sammen kan jobbe for å nå regionplanens mål, sier Kai Valthyr-Hansen, prosjekteier for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder og avdelingsleder for bygg og eiendom i Agder fylkeskommune.

Fylkesutvalgets møte og sakspapirer:
•    Fylkesutvalgets møte avholdes tirsdag 6. juli kl. 10.00 som digitalt fjernmøte i Teams.
•    Møtet strømmes og kan følges direkte på www.agderfk.no/nett-tv fra kl. 10.00. Møtet vil senere bli tilgjengeliggjort i opptak på samme sted.
•    Saksfremlegget «Nytt fylkeshus i Agder» kan leses på den politiske møtekalenderen her. (Utgått lenke fjernet 22. april 2024). I tillegg er disse dokumentene tilgjengelige på møtekalenderen:

  • Vedlegg 1 - Styringsdokument for nytt fylkeshus i Agder
  • Vedlegg 2 - Beslutningsprosess for nytt fylkeshus i Agder
  • Vedlegg 3 - Forklaring av priser fra nytt fylkeshuskonkurranse

 

Interiørskisse fra det nye fylkeshuset i Agder. Longva arkitekter AS

 

 

Fakta om nytt fylkeshus i Agder:
•    Bruttoarealet er på 7 354 m2.
•    Fylkeshuset tilrettelegges for 320 arbeidstakere i fylkesadministrasjonen og IKT Agder.
•    Et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept ligger til grunn.
•    Fylkeshuset bygges etter passivhus-standarden.
•    Det tilfredsstiller plusshuskrav (produserer mer energi enn bygget forbruker).
•    Takene har solceller, og det installeres batteribank for døgnutjevning av energitopper. 
•    Materialbruken er innovativ og CO2-gunstig. 
•    Det skal i høy grad være en utslippsfri byggeplass med innslag av fossilfrie maskiner.
•    Fylkeshuset kobles til fjernvarme- og fjernkjøleløsning fra Agder Energi.

Kontaktpersoner:
Prosjekteier for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder
Kai Valthyr-Hansen
E-post: Kai.Valthyr-Hansen@agderfk.no
Mobil: 928 51 243 

Prosjektleder for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder
Steinar Roppen Olsen
E-post: Steinar.Roppen.Olsen@agderfk.no
Mobil: 930 09 784
 

Den røde ringen markerer plasseringen av Baneheia Park. De mørkeblå og lyseblå områdene viser søkeområdene som lå til grunn for nytt fylkeshus i Agder.