Nytt fylkeshus i Kristiansand

Nytt fylkeshus i Agder er et sentralt fundament i arbeidet med å realisere målsettingene i Regionplan 2030.

Fylkeshuset i Agder skal fysisk representere Agder fylkeskommunes verdier og målsettinger, og skal være en demokratisk arena for samskaping. Prosjektet skal sikre funksjonelle og fleksible kontorarbeidsplasser til ansatte i fylkesadministrasjonen.

Agder fylkeskommune har et viktig samfunnsoppdrag som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Med et fylkeshus som representerer denne rollen, skal fylkeskommunen være en pådriver for å utvikle regionen til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Nytt fylkeshus i Kristiansand. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeInngang til nye fylkeshuset i Agder i Tordenskjolds gate i Kristiansand. Longva arkitekter AS

Følg utbyggingen

Kamerabilde som viser byggingen av nytt fylkeshus - Klikk for stort bilde Kamerabilde som viser byggingen av nytt fylkeshus

Se bilder fra byggeplass i eget vindu

Fakta om prosjektet

Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen.

 • Bruttoarealet er på 7 354 m2
 • Fylkeshuset tilrettelegges for 320 arbeidstakere i fylkesadministrasjonen og IKT Agder
 • Et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept ligger til grunn
 • Fylkeshuset bygges etter passivhus-standarden
 • Det tilfredsstiller plusshuskrav (produserer mer energi enn bygget forbruker)
 • Takene har solceller, og det installeres batteribank for døgnutjevning av energitopper
 • Materialbruken er innovativ og CO2-gunstig 
 • Det skal i høy grad være en utslippsfri byggeplass med innslag av fossilfrie maskiner
 • Fylkeshuset kobles til fjernvarme- og fjernkjøleløsning fra Agder Energi

Tidslinje for fremdrift

Overtakelse

20.06.2024

Omvisning på det nye fylkeshuset

25.09.2023

Første spadestikk på nytt fylkeshus

En fornøyd fylkesordfører satte mandag 7. mars første gravemaskintak i jorda for nytt fylkeshus i Agder. Det gjorde han i en elektrisk gravemaskin.

– Det å få på plass et funksjonelt og tidsriktig kontorbygg er kjempeviktig for alle ansatte i Agder fylkeskommune. Vi skal ha et godt sted å jobbe for administrasjonen og for det politiske arbeidet i fylket, sier Arne Thomassen.

Arne Thomassen har for ordens skyld alle papirer i orden for å føre gravemaskin. Han har sin maskinførerlisens i orden og holder kunsten ved like, riktignok med mindre maskiner til vanlig.

– Det føles deilig at det første gravemaskintaket er utført av fylkesordføreren, på toppen av det hele i en elektrisk gravemaskin. Nå ser vi hvor vi skal være, og nå tror jeg det kommer til å gå fort fram til dagen vi skal flytte inn, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Første spadestikk på nytt fylkeshus

07.03.2022 12.00

Fylkesutvalget godkjenner vinner av nytt fylkeshus i Agder

 • Styringsdokument for nytt fylkeshus i Agder
 • Beslutningsprosess for nytt fylkeshus i Agder
 • Forklaringer av priser fra nytt fylkeshus-konkurranse

12. mars 2024: Utgåtte lenker fjernet. Dokumenter kan bestilles hos Agder fylkeskommune

Send e-post til postmottak

06.07.2021

Baneheia Park AS kåres som vinner i konkurransen om nytt fylkeshus

Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen.

Tildelingsbeslutning i konkurransen om nytt fylkeshus i Agder

Fasade nytt fylkeshus. Illustrasjon - Klikk for stort bildeFasade nytt fylkeshus mot Tordenskjoldsgate, Fjellgata og Kirkegata Longva arkitekter AS.

  

01.07.2021

Konkurransefasen begynner

Deltakere fra dialogfasen inviteres til å delta i konkurransefasen.

03.05.2021

En dialogosbasert prosess opprettes

Tilbyderne deltar i en dialogbasert prosess. Forslag til løsninger diskuteres mellom fylkeskommunen og tilbyderne.

01.01.2021

Prosjektstyret beslutter et revidert rom- og funksjonsprogram

Prosjektstyret besluttet et revidert rom- og funksjonsprogram på grunnlag av den verdensomfattende pandemien og nye arbeidsformer og -mønstre.

26.10.2020

Innhenting av tilbud for nytt fylkeshus begynner

Prosjektforslaget for nytt fylkeshus ble behandlet i fylkestinget. Der ble det besluttet å ikke videreføre leieforholdet i TG65. I tillegg ble følgende vedtatt:

«Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Sentral beliggenhet vil vektes høyt i den videre prosessen.»

Saksfremlegg

Saksprotokoll

28.04.2020

Vedtak om sentrumsnært fylkeshus

Fylkestinget vedtok å starte en prosess med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leie av fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Samtidig skrinlegger man Elvegata 4-alternativet til nytt fylkeshus.

Sentrumsnært fylkeshus

29.02.2020

Agder fylkeskommune blir til

Etter sammenslåingsprosessen bestående av Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og fylkesvegadministrasjonen av Statens vegvesen ble Agder fylkeskommune etablert.

01.01.2020

Administrasjonen skal holde til i Kristiansand

Fellesnemda besluttet at hoveddelen av administrasjonen skal holde til i fylkeshuset i Agder, lokalisert i Kristiansand.

06.02.2019

Vedtak om sammenslåing

Fylkestinget vedtok å søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 01.01.2020. Den nye fylkeskommunen heter Agder fylkeskommune.

13.12.2016