Nye nettsteder for et nytt Agder

Du vil kjenne igjen tjenestene, men design og menyer er nytt.

Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune overtar som styreleder for Merkur-programmet, som arbeider for å sikre distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. 

Selv om man jobber nærmest daglig med å rykke ut til ulykker, blir man ikke uberørt av det, sier ambulansearbeider Lars Jensen.

Med 28 stemmer ble fellesforslaget fra posisjonen ved H, KrF, FrP, V, PP og PDK til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtatt. 

Agder fylkeskommune har gjennom det siste året bygget opp et solid fagmiljø for å håndtere oppgavene med fylkesvegene.

Oversikt over de viktigste vedtakene som ble fattet.

Representantene som er valgt til hovedutvalgene i nye Agder møtes.

Til toppen