Aktuelt

Tannhelsetjenesten i Agder trapper gradvis opp

-Tannhelsetjenesten i Agder har nå åpnet de fleste av sine tannklinikker og trapper gradvis opp aktiviteten. Det sier avdelingsleder for tannhelsetjenesten i Agder, Dag Arthur Lunde Songe.

Mai er eksamenstid

Tirsdag 19.mai er første og største skriftlige eksamensdag for privatistene i Kristiansand denne våren. Det er en av flere ulike matematikkfag som står på eksamensplanen. 250 kandidater stiller. Opprinnelig var det meldt 320 denne dagen. Men mange har trukket seg og søkt refusjon eller utsatt eksamen til høsten. I Arendal er det om lag 70 kandidater samme dag, det forteller Mats Nesmann ved eksamenskontoret i Agder

Personopplysninger til elever og ansatte på videregående skoler kan være på avveie

14. mai 2020: Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Fylkesutvalgets vedtak 12. mai 2020

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens innstilling til detaljregulering E39 Herdal – Røyskår (Lyngdal). Det vil si at planen i det vesentlige er tilfredsstillende. Likevel bør planen bearbeides. Dette gjelder særlig regionalt viktige vilttrekket på Røyskår samt forhold knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk. Fylkesutvalget tok også til orientering den varslede forsinkelsen knyttet til utslippsfri båttransport i Arendal indre havn. Forsinkelsen skyldes behov for avklaring mot ESA.

Skolene åpner i neste uke

8. mai 2020: De videregående skolene i Agder åpner for alle trinn i løpet av uke 20. – Elevene vil få informasjon fra sin skole minst 24 timer før skolen åpner for undervisning, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Koronaen har skapt skolelengsel

Hovedinntrykket er at oppstarten har gått greit! Slik oppsummerer Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning, den forsiktige oppstarten av undervisning i skolene, en drøy uke etter at de første elevene kom tilbake til opplæring på skolene.

Antallet permitterte lærlinger går ned!

-På bare noen få uker har antallet lærlinger som er permittert, blitt halvert. Det gjøres en god jobb i landsdelen. Antall permitterte lærlinger går ned! Nå gjelder det å ta inn nye! Det er den tydelige meldingen fra fylkesordfører Arne Thomassen.

Staten tilbyr Kristiansandsregionen 440 millioner i ny belønningsavtale

Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 millioner i belønningsmidler og 80 millioner i særskilte midler til å redusere prisene på bussbilletter.

Lærling under koronatiden

På grunn av Koronasituasjonen opplever en del ungdom som er i lære i Agder, å bli permittert fra lærebedriften sin. Elev- og lærlingombudet i Agder kan svare på spørsmål du som er i lære, måtte ha. 

Regjeringens regionreform for kulturfeltet stoppes

Det ble i dag klart at endringene for kulturlivet, likevel ikke gjennomføres.  – Basert på den omfattende dialogen vi har hatt med regionene og med de ulike institusjonene, så har vi kommet frem til at vi ikke går videre med forslag til regionreform på kulturområdet, Det sa kulturminister Abid Raja i dag til NRK. Overføring av en rekke kulturoppgaver, ble foreslått i kulturmeldingen i 2018, som en del av regionreformen.

Til toppen