Hvem skal få fylkeskulturprisen 2023?

Nå kan du sende inn forslag til kandidater som du mener fortjener fylkeskulturprisen 2023. Frist for å søke er 1. oktober.  

Agder fylkeskommunes kulturpris gis til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. (omfatter også idrett, kulturfrivillighet og kulturarv).

Frist for å søke er 1. oktober

Fylkeskulturprisen er en viktig stimulans for kulturlivet i fylket og deles ut årlig. Forslagene må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

– Fylkeskommunen ønsker å markere og vise takknemlighet overfor arbeidet og personene som har sitt virke innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid, sier Anne Tone Hageland, avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

Et kunstverk og 50 000 kroner

Fylkeskulturprisen består av et valgt kunstverk i tillegg til en sum på kr. 50 000. 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet gjør vedtak om hvem som hvert år skal få prisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner og organisasjoner.

Søknaden merkes Forslag til fylkeskulturpris og sendes til postmottak@agderfk.no.

http://www.agderfk.no/fylkeskulturprisen 

Det er ikke et eget søknadsskjema.