Inntaksforskrift for ny skole - foreslår endring

– Når ungdom skal søke videregående opplæring til våren, blir det mulig å søke på en rekke nye tilbud ved Nye Søgne videregående skole (vgs) på Tangvall. I den forbindelse vil vi justere lokal inntaksforskrift. Forslaget vårt er nå sendt ut på høring, forklarer Anne Synnøve Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

– Vi er veldig begeistret for den nye skolen, og sammen med høyt motiverte ansatte gleder vi oss til å ta imot mange nye elever fra høsten 2023, forteller Anita Ingebrigtsen Fredriksen, rektor ved Nye Søgne vgs. Hun håper mange vil søke på den nye skolen.  ­

Dette innebærer forslaget

– Vi foreslå at elever som bor i Søgne, Songdalen, Brennåsen, Nodeland og Finsland får nærskolepoeng når de søker den nye skolen i Søgne. Agder har inntak etter nærskoleprinsippet. Det betyr at de som bor nærmest en skole får ekstrapoeng for å søke den skolen som er definert som deres nærskole. Vi foreslår ny nærskoleregion for å sikre at de som bor nærmest kommer inn på nærskolen sin, Nye Søgne vgs. Det vil fortsatt være mulig å søke på andre skoler, men da vil elever som har de andre skolene definert som sin nærskole gå foran. For utdanningstilbud som ikke gis ved Nye Søgne vgs får elevene nærskolepoeng til alle skoler i fylket som har tilbudet, forklarer Anne Synnøve Sundsteigen.

– Vi foreslår at dette skal gjelde i tre år fremover. Det er flere grunner til at vi mener dette er et godt forslag all den tid vi ønsker at flest elever skal gå på nærskolen:
1) Elever får kortest mulig reise som både sparer tid og miljø
2) Økt kapasitet av elevplasser i Kristiansand-regionen er løst ved satsingen og nybygget på Tangvall. Da er det ønskelig at flere velger fag her.
3) Den nye skolen gir flotte muligheter med en rekke topp-moderne fasiliteter, innen idrett, teknikk osv, som fylkeskommunen ønsker at flest elever skal få tilgang til.

Nye Søgne vgs

Den videregående skolen skal samlokaliseres i det som blir Søgne idrett- og opplæringssenter på Tangvall. Når skolen flytter inn i de nye lokaler, øker antall studieretninger og skolen vil fra 2025 (når vg3 elever i alle fagene er på plass) ha en kapasitet på 600 elever.

Skolen skal tilby:
Studiespesialisering (vg1 fra 2023, vg2 fra 2024 og vg3 fra 2025)
Studiespes med idrett (vg1 ifra 2023, vg2 fra 2024 og vg3 fra 2025)
Helse og oppvekstfag (vg1 fra 2023)
Hudpleiefaget (vg2 fra 2023, vg3 fra 2024)
Bygg og anleggsteknikk (vg1 fra 2023)
Teknologi og industrifag (vg1 fra 2023)
Tømrerfaget (vg2 fra 2024)
Industriell produksjon (vg2 fra 2024)
Naturbruk (vg1, vg3 påbygg)
Heste- og dyrefaget (vg2)
Landbruk- og gartnernæring (vg2)
Hverdagslivstrening

Høringen

Agder fylkeskommune har send ut på høring endringer i nærskoletabellen knyttet til § 2 i forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Agder fylkeskommune (Lokal inntaksforskrift).

Frist for innsendelse av høringsinnspill er 24 oktober 2022. 

Høringsbrev og innsending av høringssvar finner du her: Høringer og offentlig ettersyn - Agder fylkeskommune (agderfk.no)