Landets første fylkeseldreombud starter i dag

Agder har nå fått landets første fylkeseldreombud. Hanne Merethe Nøding startet i dag i jobben som fylkeseldreombudet i Agder fylkeskommune. Ombudet skal jobbe for eldres rettigheter, og være en stemme for eldre i Agder.

– En trygg og verdig alderdom er noe som ligger mitt hjerte nær. Jeg har en mamma som har alzheimers, og en frisk pappa som begge er over 65 år. Derfor kjente jeg at dette er stilling som betyr noe. Det å kunne være med på ulike arenaer og være en stemme for eldre i Agder er noe som skaper engasjement hos meg. I tillegg så er det utrolig spennende å få være med på å forme en helt ny stilling, forteller Hanne Merethe Nøding, første dag i ny jobb.

Hvorfor eldreombud?

– En av intensjonene med å opprette denne nye stillingen er å sikre at eldres rettigheter blir overhold.  Jeg skal bidra med

  • informasjon og veiledning på system nivå, ikke individuell
  • drive med politisk påvirkning opp mot ulike aktører for å forbedre og bidra til å  styrke eldres rettigheter
  • aktiv informasjonsformidling for å spre informasjon om eldres livssituasjon og rettigheter

I tråd med regionplan Agder 2030 vil eldreombudet jobbet for å sikre gode levekår for eldre, uavhengig av hvor i Agder bor. 

Bakgrunn 

Fylkestinget i Agder bestemte seg for å opprette et eget eldreombud etter at det nasjonale eldreombudet ble lagt ned 1. juli 2023.  Agder fylkesting valgte å opprette et eget fylkeseldreombud som skal dekke de 25 kommunene i Agder.

Fylkeseldreombudet i Agder - Agder fylkeskommune