Monika Andersen får prisen for likestilling, inkludering og mangfold 2023

Agder fylkeskommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) tildeles Monika Andersen. 

Andersen er lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, i Arendal og Grimstad. Andersen får prisen for sitt frivillige arbeid i en årrekke for å øke livskvaliteten til utviklingshemmede og pårørende.  

 Det er Agder fylkeskommunes Råd for likestilling, inkludering og mangfold som tildeler Andersen prisen. 

–Likestilling-, inkludering- og mangfoldprisen (LIM) legger vekt på likestilling og inkludering når det gjelder kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, alder, religion og funksjonsevne. Blant nominasjonene har vi sett etter en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til mennesker på ulike samfunnsområder. Monika Andersen snakker medlemmenes sak og jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli hørt, og som frivillig i en interesseorganisasjon jobber hun for at erfaringer og perspektiver fra gruppen blir tatt med i politiske beslutninger, sier leder for LIM-priskomitéen, Kurt Holm Pedersen. 

Bilde av prisvinner Monika Andersen i profil. - Klikk for stort bildePrisvinner Monika Andersen. Privat

Prisvinner Monika Andersen uttaler følgende om å vinne LIM-prisen:

–Denne prisen betyr mye for meg fordi jeg mener at alle mennesker skal ha samme rettigheter og oppleve inkludering og likestilling. Først da får vi et samfunn for alle, der mangfoldet ses på som en ressurs og berikelse. Denne prisen setter fokus på Norges største minoritet, mennesker med funksjonsnedsettelser.  Det varmer enormt og jeg vil gjerne rette en takk til alle dem som har gitt meg tillit ved å dele av sine liv.

Om prisvinneren

  • Jobber for likestilling og likeverd gjennom å ivareta utviklingshemmedes rettigheter, muligheter og velferd.
  • Gjør en unik og prioritert frivillig innsats for andre sårbare mennesker, både målgruppen selv og deres pårørende, i tillegg til å være pårørende og arbeidstaker.
  • Gjør en politisk innsats blant annet gjennom å fremme hvorfor det er viktig at CRPD bør bli en del av norsk menneskerettighetslovgivning og få en forrang foran norsk lov.
  • Gjør vesentlige og målbare bidrag i enkeltpersoners liv gjennom å bistå, veilede og hjelpe i kontakten med kommunen og NAV, slik at hverdagen blir lettere for de det gjelder. 

LIM-pris komitéens begrunnelse

Monika Andersen snakker medlemmenes sak og jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli hørt, og som frivillig i en interesseorganisasjon jobber hun for at erfaringer og perspektiver fra gruppen blir tatt med i politiske beslutninger. 

Med et stort interessepolitisk engasjement har hun synliggjort utfordringer og løsninger og bidratt til økt kunnskap hos både politikere og tjenesteytere, som til sammen bidrar til å skape større grad av likestilling, mer inkluderende praksis og større mangfold i samfunnet. 

Andersen, med hennes innsats og engasjement, er et godt eksempel på hvordan frivillige organisasjoner kan skape politisk innflytelse og endring, og hvordan det å tilegne seg demokratisk kompetanse kan gi positiv effekt for mange mennesker.

Prisen består av et kunstverk og kr. 25 000. Prisvinneren vil bli hedret under Agder fylkestings julemiddag 12. desember.

Informasjon om LIM-prisen