Samarbeid om gode oppvekstvilkår på Agder

Altfor mange barn og unge opplever å stå utenfor. Det finnes en rekke nyttige verktøy som kan bidra til at flere blir inkludert.    

Dame står og snakker på en scene.  - Klikk for stort bildeVanja Konradsen fra Frivillighet Norge delte sine tanker om hvordan vi får flere med under Levekårskonferansen 2023. Agder fylkeskommune

 

Barn og unge trenger å delta, høre til og mestre. For å få alle med, er det viktig at offentlig og frivillig sektor samarbeider om å sikre gode aktivitetstilbud og gode steder å høre til.

Torsdag 30. november var rundt 150 representanter fra kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører samlet i Kristiansand. De diskuterte hvordan offentlig og frivillig sektor kan skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Målet er å jobbe sammen for å øke deltakelsen i frivillig aktivitet og fritidstilbud. 

Samlingen var en del av Levekårskonferansen 2023.  Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge samarbeidet om programmet for dag 2. På Levekårskonferansens nettsider ligger også presentasjoner og videoer fra begge dagene. 

Levekårskonferansen 2023, dag 2

Samarbeid og tilrettelegging 

Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune, la vekt på hvor avgjørende omgivelsene, ikke utgangspunktet, er for at barn og unge skal få en god oppvekst. Alle aktørene i «drivhuset» må samarbeide for å bidra til gode vekstforhold, til gode oppvekstvilkår.

Lokale frivillige lag og foreninger er møteplasser og nettverk. Her bygges vennskap, identitet og fellesskap for barn og unge. Ved å delta i fritidsaktiviteter, kan de vokse og oppleve mestring innenfor en ramme som ikke er en del av tiltaksapparatet i offentlig regi. 

Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge utdypet hvordan samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor kan og bør foregå. Kommuner som aktivt og systematisk legger til rette for frivillige lag og foreninger – som har en frivillighetspolitikk – er flinkere til å involvere og sikre eierskap for frivillige lag og foreninger i folkehelsearbeidet for barn og unge. 

Flekkefjord kommune fikk Frivillighetsprisen i 2019 for sitt samarbeid med å aktivt legge til rette for frivilligheten. Kommunalsjef for helse og velferd, Inger Marethe Egeland og leder for frivilligsentralen Marianne Hafte understreket at dette handler om god ledelse, å bygge en kultur og prioritere, og viste blant annet til hvor nyttig samarbeidet hadde vært for å bidra til integreringen av ukrainske flyktninger. 

Frivillighet Norge inviterte så til innspill om kommunenes tilrettelegging. Deltakerne på konferansen kom med innspill. Blant svarene var økt kommunal støtte, lettere bruk av kommunale lokaler, bedre oversikt og formidling av det frivillige tilbudet, og verdien av å ha en fast kontaktperson i kommunen. 

Støtte til frivillighetspolitikk i kommunene

Lindstad avsluttet med å anbefale nettstedet Knekk Samhandlingskoden som et sted å starte for kommuner som ønsker å utvikle en lokal frivillighetspoltikk. For å stimulere til lokal frivillighetspoltikk, har Agder fylkeskommune etablert et tilskudd til alle kommuner på Agder som vil jobbe med dette.

Knekk Samhandlingskoden

Tilskudd til utvikling av lokal frivillighetspolitikk

Få flere med 

Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge stilte spørsmål om hvordan vi får flere med. Hun viste til Frivillighet Norges veileder for økt deltagelse i frivilligheten. Denne forklarer mer om hvilke barrierer som finnes – enten det er økonomi, kultur og språk, kjennskap til muligheter, tid, oppfølging eller tilgjengelighet. Når man bruker veilederen kan man ta utgangspunkt i hvilken rolle man har, enten man er leder i en frivillig organisasjon, kommuneansatt, NAV-ansatt, i frivilligsentralen eller lignende.  

Veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Det finnes flere gode verktøy for å få flere barn og unge med i frivillige aktiviteter og fritidsaktiviteter, som kan være nyttige for hver enkelt, men også for kommunene og annet hjelpeapparat som jobber med barns oppvekstvilkår: 

• På Ungfritid.no kan du velge sted, og så få en oversikt over hvilket aktivitetstilbud som finnes. Nyttig for barn og unge som lurer på hva de kan bli med på, og for alle som hjelper til med å finne ut hva som kan passe og være riktig for den enkelte.  

Ungfritid.no

• For mange er kostnader, utstyr eller kjennskap en barriere for å være med på fritidsaktiviteter. I tilknytning til Ungfritid finnes det en oversikt over ulike støtteordninger - økonomi, utstyr, faddere og annet – som man kan dra nytte av for å gjøre det lettere å delta:

stotte.ungfritid.no

• De aller fleste frivillige lag og organisasjoner trenger flere frivillige i sine aktiviteter. Mange som har lyst å engasjere seg, vet ikke hvor mye forskjellig de kan engasjere seg i. For å koble de som trenger flere frivillige, med de som har lyst til å gjøre en innsats, finnes Frivillig.no, der man kan velge stedet man er, og få en oversikt over hvilke organisasjoner og frivillige «oppdrag» som finnes.

Frivillig.no

Verktøyene blir bedre når flere bruker dem og legger inn aktivitetstilbud, støtteordninger og oppdrag.

Ingibjorg Jonasdottir jobber med det gratis nasjonale verktøyet, ALLEMED. Hun fortalte om den nasjonale dugnaden for å bidra til at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i Fritidserklæringens mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet samme med andre.  ALLEMED har også laget et oversiktskart over hvordan norske kommuner jobber med å skape Inkluderendefritid.no. 

ALLE MED

Inkluderendefritid.no

Tre lokale aktører delte sine erfaringer og refleksjoner med konferansier Øyvind Berdal. Geir Torvund fra Vigør Samfunn samarbeider med mange i lokalmiljøet for å få flest mulig barn og unge med i et fritidstilbud. Ellen Dale arbeider med Tromøy Fritidsforum, der mange aktører trekker i lag for å skape et helhetlig tilbud for barn og unge på Tromøya. Nadia Wiede Damkås er familiekoordinator i NAV Lindesnes, og har nytte av å samarbeide med frivillige aktiviteter for å hjelpe familiene. 

Fylkesvaraordfører Jorunn Gleditsch Lossius oppsummerte og avsluttet konferansen.