– Stolt av fylkeskommunen!

– Jeg er svært stolt av at Agder fylkeskommune nå har blitt sertifisert som en likestilt arbeidslivs-bedrift! sier Siren Vetnes Johannessen, leder av avdeling for HR, etter at fylkeskommunen offisielt er blitt godkjent av sertifisørene. Handlingsplanen for fylkeskommunens arbeid med likestilt arbeidsliv ble presentert for fylkestinget 14. juni og under Arendalsuka, den 17. august, blir det høytidelig sertifiseringsseremoni.

Takk til- prosjektleder og prosjektgruppe

– Prosjektleder for vårt arbeid med dette er Maja Selde Ramse på HR avdelingen og sammen med flere andre i prosjektgruppa er det nå prioritert 27 tiltak som vi skal jobbe med i det videre, det er nå den virkelige jobben begynner! 13 av tiltakene er allerede gjennomført og det er en plan for å ta tak i og jobbe med de resterende tiltakene. Jeg vil gi en stor honnør til Maja og resten av prosjektgruppa for at vi er blitt sertifisert!

Eksterne sertifisører

– Det var veldig hyggelig å få blomster, men dette er en jobb som mange har bidratt til. Det har vært en fantastisk prosjektgruppe, som jeg håper får den rosen de fortjener.

Vi hadde sertifiseringsmøte 30.mai med eksterne sertifisører fra KUN likestillingssenter. Det bør være kjent at Likestilt arbeidsliv (sertifiseringsordningen) driftes av fylkeskommunen og derfor var det ekstra viktig å ha eksterne aktører til å gjennomføre kontrollen av det vi har gjort og de planen vi har for videre arbeid. Hardt og målrettet arbeid førte også til at vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra dem. Det forklarer HR-rådgiver Maja Selde Ramse.

Det er nå arbeidet begynner

– Selv om vi nå kan si at vi er en Likestilt arbeidsliv organisasjon, er det nå arbeidet begynner. Vi gjør ikke dette for å få et diplom på veggen, men fordi vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med likestilling, inkludering og mangfold internt hos oss i Agder fylkeskommune. Vi skal ha et særskilt fokus på områdene inkluderende arbeidsmiljø, heltidskultur, rekruttering og karriere og forankring fremover, fortsetter Maja.

Kartlegging er viktig

– Det jeg synes er det viktigste med å ha blitt sertifisert er at vi nå har fått i gang gode diskusjoner og satt ned helt konkrete tiltak for at Agder fylkeskommune skal ha et enda mer likestilt arbeidsliv enn i dag og dette gjelder både i forhold til kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse og flere andre viktige områder. Det er kartlagt hvor mange av våre ansatte som er deltidsarbeidende og ønsker seg større stilling, vi ser på rekrutteringsprosessene våre m.m. Det er nødvendig at Agder fylkeskommune speiler innbyggerne på Agder  OG vi må også i fylkeskommunen væreenda mer åpne for mangfold i arbeidslivet. Ved økt mangfold så tror jeg vi er med på å hindre utenforskap og diskriminering! Dessuten trenger vi ulike kompetanser og erfaringer i vårt arbeid, avslutter Siren.

Viktig rolle å ta

– Vi må gå foran og rett og slett være best på dette området, avslutter Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling. Han er svært fornøyd med arbeidet som er gjort så langt og inviterer hele organisasjonen til å bidra. – Dette må vi løfte sammen som organisasjon og det krever at hver enkelt av oss har fokus på inkludering i arbeidslivet, avslutter Knut.

Likestilt arbeidsliv - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Til toppen