Styrker Agder symbiose som regional satsning

Det er avsatt 1 mill. kroner i 2022 for å stimulere til sirkulærøkonomiske prosjekter i Agder. Både private og offentlige aktører kan søke på midlene. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Illustrasjon av sirkulær økonomi - Klikk for stort bildeIllustrasjon av sirkulær økonomi Adobe Stock     

Kommuner og næringslivet er viktig i overgangen til sirkulær økonomi

For å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi har Agder fylkeskommune satt av økonomiske midler for 2022 til tiltak/prosjekter som vil bidra til å nå målsettingene i Regionplan Agder 2030. 

For mer informasjon om hvordan en søker på midlene se lenken under:

Sirkulærøkonomi i Agder

Samarbeid om å utvikle symbiosetenkning og sirkulær økonomi

Agder fylkeskommune, sammen med Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping skal samarbeide om utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder. Dette skal skje i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS). 

I Regionplan Agder 2030, hele Agders styringsdokument, er det vedtatt at «sirkulær økonomi, der ressurser og produkter ombrukes, er et hovedprinsipp for næringsutvikling og vekst». Sirkulær økonomi handler om mer effektiv bruk av ressurser som bl.a. vil redusere klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold, redusere forurensningsbelastningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller.

– Omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for å nå våre mål om reduksjon av klimagassutslipp og for omstilling til et lavutslippssamfunn», sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Regionplan Agder 2030

Eyde klyngen som sentral utviklingsaktør

Eyde klyngen ved Christophe Pinck (som også er sentral i Agder symbiose), er nylig utnevnt til å lede EU-satsningen på hub for sirkulær økonomi.

– Hubs 4 Circularity er en viktig satsing fra EU for å styrke omstillingen i industrielle regioner som Agder, gjennom et helhetlig samspill på tvers av sektorer og organisasjoner. Vi skal klekke og støtte nye ideer basert på avfall og sidestrømmer så disse oppnår sitt miljømessige og økonomiske potensiale, sier Pinck.