Takker alle som svarte på Folkehelseundersøkelsen

Resultater fra Folkehelseundersøkelsen i Agder viser at 74 prosent trives godt nærmiljøet, og 70 prosent svarer at de har god eller svært god helse.​​​​

Mennesker ser inn i kameraet og smiler. - Klikk for stort bildeTakker innbyggerne. Seniorforskere Leif Edvard Aarø og Ragnhild Bang Nes og fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth (FHI), rådgiver Oddmund Frøystein og fylkesdirektør for folkehelse, Vegard Nilsen, i Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune

Fylkesdirektør for folkehelse, Vegard Nilsen, og Seniorforsker Leif Edvard Aarø ved Folkehelseinstituttet, takker alle som tok seg tid til å svare på Folkehelseundersøkelsen i Agder. Cirka 18 500 egder svarte på undersøkelsen, og her er enkelte funn:

Fornøyde med nærmiljøet

• 92 prosent svarer god eller svært god tilgang til natur og friluftsområder
• 74 prosent svarer stor grad av trivsel i nærmiljøet
• 70 prosent svarer at de har god eller svært god helse
• 8 prosent oppgir at de røyker daglig
• 14 prosent melder om søvnproblemer (insomni)
• 15 prosent oppgir at hverdagen i stor grad påvirkes av langvarige sykdommer og helseproblemer
• Høy skår psykiske plager: 17 prosent
• Andel som oppgir fedme, er 19 prosent
• 20 prosent melder om nakkesmerter
• 21 prosent melder om korsryggsmerter

Mennesker sitter på en scene - Klikk for stort bildeLeif Edvard Aarø, Ragnhild Bang Nes, Vegard Nilsen og Siri Håvås Haugland diskuterte resultatene fra folkehelseundersøkelsen. Agder fylkeskommune


Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune, påpeker at resultatene fra Folkehelseundersøkelsen ikke er noen elendighetsrapport. 

– Agder ligger på linje med landet ellers på utfordringer knyttet til levekår, og det er ingen store overraskelser. Det meste blir bedre med alderen, med unntak av alkohol. Og det meste blir bedre med høyere utdanning, med unntak av alkohol, sier Nilsen.

– Gir en pekepinn

Nilsen vil utfordre fylkeskommunen og kommunene til å gå inn i funnene og våge å prioritere og satse på noen av områdene man tror har størst effekt på folkehelsen. 

– Målet er å jobbe enda mer kunnskapsbasert og målrettet med folkehelse, i samarbeid med kommunene på Agder og forskningsmiljøene. Det som skjer etter i dag er opp til oss.  Men vi har større sjanse for å lykkes hvis vi alle drar i samme retning, og det synes jeg vi allerede gjør på Agder, sier Nilsen. 

Fylkesordfører Arne Thomassen åpnet dagskonferansen og ønsket velkommen.

Mann taler - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen Agder fylkeskommune

–Folkehelseundersøkelsen bidrar til å gi oss en pekepinn på hvor vi bør sette inn støtet for å tilrettelegge for gode liv.  Det skal være godt å bo og leve i Agder! Vi takker for et svært godt faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av undersøkelsene.  Undersøkelsen er viktig for hele Agder og alle våre 25 kommuner.  Den gir oss et unikt innblikk i befolkningens hverdag og hvordan de opplever livene sine. Undersøkelsen er også viktig for forskningsmiljøene, sa Thomassen til de i underkant av 90 fremmøtte. 

Statistikk på kommunenivå

På Agdertall.no kan man finne tall og statistikk fra Folkehelseundersøkelsen i Agder, også på kommunenivå. Her finner man også lenke til Folkehelseinstituttets rapport:

Folkehelseundersøkelser i Agder - Agdertall

Se opptak av dagskonferansen for folkehelseundersøkelsen i Agder her

Les mer om saken her: – Flere melder om trangere økonomi og redusert tilfredshet med livet - Agder fylkeskommune (agderfk.no)