Trafikksikkerhet på dagsorden

– Vi synes at trafikksikkerhet er verdens mest spennende tema, men innser at kanskje ikke alle er enig med oss. Likevel berører det alles hverdag og derfor må vi fortsette å jobbe for å få ned antall hardt skadd og drepte i trafikken. Dette var en av mange kommentarer som kom frem da det nylig ble arrangert trafikksikkerhetssamling i Agder.

Alle gode ting er tre

Når det gjelder trafikksikkerhet, er det tre viktige faktorer som det må jobbes med; veinettet, kjøretøy og menneskene i trafikken. Trafikksikkerhetsaktørene på Agder jobber bredt og ulikt og i sum med alle det tre faktorene. På samlingen fikk de både høre om hverandres arbeid, utvekslet ideer og muligheter for enda tettere samarbeid.

– Det jobbes veldig godt med trafikksikkerhet på Agder. Men det betyr ikke at vi kan slappe av. Vi må jobbe ennå bedre og tettere og ikke minst koordinere oss enda bedre, for å få ulykkestallene ned, det sier Inger Ann Fidjestøl. Hun er avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold veg i Agder fylkeskommune, som består av tre seksjoner: 1) Forvaltning, som behandler alle trafikksikkerhetssaker på fysiske tiltak og sørge for å samordne fylkeskommunens trafikksikkerhet og forebyggende bidrag, 2) drift veg 3) vedlikehold veg – de to siste seksjonene har ansvar for å drifte og holde veien trygg og fremkommelig.  

Historisk utvikling

Fra 1970, har det vært en dramatisk nedgang i antallet drepte og hardt skadd i trafikken. På landsbasis er det gått fra mer enn 500 drept i året til rundt 80 stykker.

– Mye skylles bedre veinett, bedre og tryggere biler og stort fokus på holdningsskapende arbeid f.eks på bruk av sikkerhetsbelte. Likevel er det fortsatt for mange som mister livet og særlig antallet hardt skadd er urovekkende med over 2000 personer hvert år. Derfor vil vi i Agder fylkeskommune samle trafikksikkerhets-familien i fylket hvert år for å samkjøre oss ennå bedre og få mest mulig ut av de ressurser vi har til rådighet, avslutter Inger Ann Fidjestøl.

Om lag 20 personer var til stede. De representerte følgende aktører:

Trygg trafikk - lenke
Trafoen og 18pluss
Nullvisjonen Agder  
Fysisk trafikksikkerhet og drift i Agder fylkeskommune
Seksjon for vedlikehold vei i Agder fylkeskommune
Samferdselspolitikere i fylkestinget
Avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune  

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Strategi og handlingsprogram for trafikksikkerhet i Agder - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Til toppen