UNESCO status: om klinkbåtbygging som immaterielle kulturarven

– Klinkebåtbygging er både tradisjon og immateriell kulturarv på Agder. For å sikre denne immaterielle kulturarven som har fått UNESCO status, gir fylkeskommunen tilskudd til Walwick båtbyggeri i Mandal. Det sa fylkesordfører Arne Thomassen, da han nylig offentliggjorde støtten. 

– Hensikten er å sikre rekruttering til det tradisjonelle håndverket og det gjør vi gjennom bruk av lærlingordningen, som tilskuddet skal brukes på. Samtidig er dette en pilot i arbeidet fylkeskommunen gjør, for å sikre kulturarv og ansvaret som følger med Unesco statusen, det forklarte Arne Thomassen, da han nylig var på forbundet Kysten sitt landsstevne.

Det nasjonale arrangementet ble holdt på Bragdøya i regi av Bragdøya og Søgne kystlag. Sammen med fylkesordføreren var også flere av fylkeskommunens rådgivere innen kulturarv til stede. Tema for årets landsstevne var: rent hav - levende kystkultur.

Kulturarv fra Agder på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv

Uthavnene og klinkebåttradisjon ble i 2021 den andre UNESCO-innskrivningen fra Agder. I 2019 kom spel, dans og song i Setesdal på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv.  

Viktig arbeid for kulturarven vår 

Fylkesordfører Arne Thomasen var invitert til å holde en tale under åpningen av landsstevne og under åpningen av miniseminaret om Unesco innskrivingen av den nordiske klinkbåttradisjonen som ble avholdt på lørdagen. Thomassen takket forbundet Kysten for å ha satt klinkbåtbyggertradisjonen i fokus og for den formelle Unesco statusen denne nordiske immaterielle kulturarven nå er del av.

Fylkesordføreren takket samtidig de frivillige som utrettelig sørger for at den maritime kulturarven og fartøyvernet ivaretas og kan fortsette å bidra til folkehelse, kulturturisme og økt deltagelse på kulturfeltet. Han pekte også på forpliktelsen vår egen regionplan 2030 legger og minnet om beskrivelsen av hvordan kystkulturen, kulturarv i de indre bygder og trehusbyene skal bidra til fremtidig verdiskaping.

Støtter ved å gi tilskudd og bruk av lærlingordning

Fylkesordføreren delte ut 100 000 kroner til båtbygger Sven Walwick i Mandal, som sammen med Mandals trebåt og motorbåtforening har startet arbeidet med å sikre klinkbåtbygger tradisjonen på Agder. Fylkeskommunen ser verdien av å sikre den immaterielle kulturarven denne båtbyggertradisjonen representerer og som er aktualisert av Unesco innskrivingen fra desember 2021, på samme måte som Setesdals Unesco status fra 2019. Pengene skal gå til opprettelse av læreplass på Walwiks båtbyggeri. På den måten tas lærlingeordningen og opplæringstilbudet i bruk og gjøres tilgjengelig for båtbyggere. Nettopp båtbyggertradisjoner blir fokusområder for fylkeskommunen i det videre arbeidet med Unesco statusen.

Dette ble symbolisert gjennom et foredrag av fylkeskommunens prosjektleder for Setesdal kulturarv, Annbjørg Lien, som holdt foredrag om menneskehetens immaterielle kulturarv og hvordan følger vi dette opp i praksis etter innskrivingen i 2019, samt musikalske innslag fra Setesdal. Om Setesdal kulturarv og UNESCO status.

Bragdøya- og Søgne kystlag startet tidlig Unesco arbeidet og forpliktelsen dette medfører gjennom bygging av «Lillebåten» fra Søgne og samarbeider tett med forbundet Kysten for å følge opp den formelle statusen den nordiske klinkbåttradisjonen nå har fått.

– Hvis resultatet av samarbeidet blir like vellykket som det storslåtte landsstevne som ble arrangert på forbilledlig vis, så lover dette godt for Agders rolle i å ivareta Unesco statusen og den immaterielle kulturarven på Agder, avsluttet Arne Thomassen.

Til toppen