Innstilling til fylkesutvalget 27. februar

Fylkesutvalget vil i sitt møte 27. februar gi innspill til Kristiansand kommune om detaljregulering for E18 Ytre ringvei. Videre vil fylkesutvalget behandle sak om tannhelse – forslag om å endre grunnkretser øst i Agder. Fylkesutvalget vil også gi sin innstilling til takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal. 

Tirsdag kl 10:30 møtes fylkesutvalget i møterom Haven på fylkeshuset i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand. Her kan du lese om hvilke saker som skal behandles.​​​​​​

Program:
Kl. 10:30 Møtestart, behandling av ordinære saker
Kl. 11:45 Lunsj
Kl. 12:30 Orientering om regional plan for fysisk aktivitet ved prosjektleder Mats Stave Aanonsen og professor og instituttleder på UiA Sveinung Berntsen Stølevik (Institutt for idrettsskap og kroppsøving)
Kl. 12:50 Behandling av ordinære saker fortsetter 

Saker til behandling: 
30/24 Kristiansand kommune - innspill til detaljregulering for E18 Ytre ringvei
31/24 Grimstad kommune - Uttalelse til planforslag for Hove hyttefelt og friluftsområde
32/24 Gjerstad kommune - uttalelse ved høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2024-2036
33/24 Arendal kommune - uttalelse til forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
34/24 Evje og Hornnes kommune- uttalelse til forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
35/24 Avtale mellom Agder fylkeskommune og AKT og tildelingsbrev for 2024
36/24 Strategi for helhetlig lærlingordning - Agder fylkeskommune som lærebedrift
37/24 Vurdering av å legge inn skogens binding av CO2 i klimabudsjettene og regnskapene til fylkeskommunen.
38/24 Innspill til jordbruksoppgjøret 2024 – Agder fylkeskommune
39/24 Føringer for fylkeskommunens tilskuddsordning til fysiske stedsutviklingsprosjekter 2024
40/24 Kollektivtilbud til Hove - utredning av rutetilbud og kostnad
41/24 Søknad om støtte til Listermodellen
42/24 Valg av nye medlemmer til Dagny Herlofson Hansens legat for valgperioden 2023-2027
43/24 Tannhelse- forslag om å endre grunnkretser øst i Agder
44/24 Oppnevning av politisk arbeidsgruppe for tunnel fv 450 Brokke – Suleskard
45/24 Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredninger for kraftledninger og solkraftanlegg
46/24 Høringssvar: NVEs revisjon av vilkår for regulering av Uldalsvassdraget og Tovdalsvassdraget i Evje og Hornnes, Froland og Birkenes kommuner.
47/24 Takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal 104
48/24 Søknad om ekstra tilskudd til dekning av nødvendig vedlikehold av fullriggeren Sørlandet
Orienteringssaker
9/24 Justeringsavtale for fv. 43 GS-veg Kvås, Lyngdal kommune
10/24 Justeringsavtale for fv. 472 GS Myrveien, Lyngdal
11/24 Justeringsavtale for fv. 450 GS-veg Brokke
12/24 Justeringsavtale for fv. 3820 GS-veg mellom Valle kyrkje og Valle skule
13/24 Tannklinikker i Arendal
14/24 Inngått justeringsavtale for fv. 3494 Holmen, Kilsund
15/24 Inngått justeringsavtale for fv. 420 rundkjøring Sangreidåsen, Lillesand
16/24 Justeringsavtale for fv. 401 GS Indre Årsnes, Lillesand
17/24 Justeringsavtale for fv. 456 Øygårdsheia, Kristiansand 
18/24 Meklingsprotokoll - Kristiansand kommune - kommuneplanens arealdel
 

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter: 
Offentlig informasjon (kaukus.no)

Møtet strømmes også på nett-TV her:
Nett-TV fra politiske møter - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Saksdokumenter: 
Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
https://einnsyn.no/kalender?f=817d7c6d-09d3-4179-bea5-8e3242954dbf

Spørsmål om sakene kan rettes til: 
Fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no

Fylkesordfører Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no