Rapport - mulighetsstudie for Risør videregående skole

Vedlagt ligger rapport fra mulighetsstudie for Risør vgs. Rapporten skisserer tre mulige veivalg for Risør vgs. Hensikten med rapporten er å belyse ulike muligheter og interessentperspektiver og gi innsikt. Den gir ingen anbefalinger.

–Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag når veien videre for Risør vgs skal til fylkespolitisk behandling. Den gir ingen konklusjoner, men både rektor ved skolen, lærere, elever og jeg som ordfører har bidratt med våre innspill sier Kai Strat, ordfører i Risør kommune. 

–Jeg er glad for at rapporten nå foreligger og at den legger et godt grunnlag for videre politisk prosess, sier fylkesordfører Arne Thomassen. 

Rapporten presenterer tre alternative retninger for Risør vgs:

1)Risør vgs består som selvstendig organisasjon, med en positiv videreutvikling av studietilbud

2) Østre Agder vgs - avdeling Risør og avdeling Tvedestrand

3) Østre Agder vgs, hvor all aktivitet ligger i Tvedestrand  

Se rapporten vedlagt for ytterligere innhold.

Veien videre

Rapporten vil bli fremlagt for orientering i yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalg for utdanning og folkehelse, samt fylkestinget. Rapporten vil være et kunnskapsgrunnlag for politisk sak til fylkestinget i løpet av 2024. Det vil i tillegg avholdes et dialogmøte mellom Agder fylkeskommune, Risør kommune og eventuelle flere aktører før endelig politisk behandling.

I Risør kommune vil rapporten legges frem for kommunestyret til orientering. 

Kontaktpersoner:

Kai Strat, ordfører i Risør kommune: kai.magne.strat@risor.kommune.no, tlf: 90 62 35 00

Arne Thomassen, fylkesordfører: Arne.Thomassen@politiker.agderfk.no, tlf: 913 43 905

Rapport - mulighetsstudie for Risør videregående skole (PDF, 3 MB)