Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens øverste partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget består av fylkesutvalgets medlemmer og de ansattes representanter.

Reglement for administrasjonsutvalget

Møteplan for administrasjonsutvalget