800 000 kr til økt etnisk mangfold i arbeidslivet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir 800 000 kr i tilskudd til satsningen Mangfoldsblikk på Agder.   

Mangfoldsblikk på Agder er et samskapingsprogram mellom Agder fylkeskommune v/ sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, KS Agder, UiA, Næringsalliansen i Agder, LO og NHO Agder. Programmet, som er finansiert Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har som formål å øke bevissthet hos arbeidsgivere om etnisk mangfold, og øke antall høyt kvalifiserte innvandrere i arbeid.  

Innvandrere med høy kompetanse er en gruppe som i større grad enn andre sliter med å komme inn eller faller ut av arbeidsmarkedet etter korttid, og dette er en samfunnsutfordring som vi sammen må løse. Da er vi helt avhengig av å prioritere slike kompetanseutviklende tiltak som fokuserer på innvandreres møte med arbeidslivet, og ikke minst effektiv bruk av den enkeltes kompetanse gjennom hele karriereløpet, sier Prosjektleder i Likestilt arbeidsliv Patricia Hartmann.   

Mangfoldsblikk på Agder består av to delprogrammer, «Onboarding med mentoring» og «Mangfold- og rekrutteringskompetanse», og vil være åpent for alle offentlige og private virksomheter i Agder.  

Prosjektleder i Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann. - Klikk for stort bildeProsjektleder i Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann. Tessy C. Bønsnæs

Vi har et felles mål i Agder om at ansatte i offentlige og private virksomheter skal gjenspeile befolkningen i regionen, men dette er ikke noe som kommer til å skje av seg selv. Vi må aktivt forebygge utenforskap hos de innvandrerne som er i jobb, også må vi iverksette interkulturelle onboardingsprosesser som er mer omfattende, mer individtilpasset og mer gjensidige i kommunikasjonen, forteller Hartmann. 

Etterspurt kunnskap 

KS Agder skal lede delprogrammet «Mangfold- og rekrutteringskompetanse» i samarbeid med Universitetet i Agder. Kompetanseprogrammet vil etter hvert inngå som en del av etter- og videreutdanningsprogrammet ved UiA som en integrert del av masterprogrammene som tilbys. Sertifiseringsprosessen for rekrutterere følger standarden fra Det Norske Veritas (DnV GL) og setter søkelys på selve rekrutteringsprosessen. 

Mangfold- og rekrutteringskompetanse vil legge hovedvekt på arbeidsgivers praksiser og holdninger, og øke bevissthet om mulige barrierer i rekrutteringsprosesser som kan oppleves diskriminerende for innvandrere. Vi håper at dette vil bidra til en positiv og varig endring av organisasjonskulturen i de enkelte virksomhetene, og skape gode ringvirkninger i regionen, avslutter Seniorrådgiver i KS Agder Odd Joar Svensson. 

Mangfoldsblikk på Agder har oppstart i løpet av 2022. Nærmere informasjon om delprogrammene og deltakelse vil bli tilgjengelig denne våren.  


Kontaktperson:  

Patricia Hartmann, Prosjektleder Likestilt arbeidsliv  
E-post: Patricia.Hartmann@agderfk.no
Telefon: 90 083 555 

Odd Joar Svensson, Programleder KS Agder  
E-post: odd.joar.svensson@ks.no  
Telefon: 47 453 614 

Til toppen