Siren Vetnes Johannessen, leder av avdeling for HR under en presentasjon

I slutten av mai ble Agder fylkeskommune, som den første fylkeskommunen i landet, sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Både Siren Vetnes Johannessen, leder av avdeling for HR og Prosjektleder for sertifiseringen Maja Selde Ramse kan likevel fortelle at det er handling, tiltak og effekt som må være det kontinuerlige målet, ikke sertifisering i seg selv. 

Arendalsuka, 2019

Likestilt arbeidsliv ser frem til Arendalsuka 2022 og inviterer til et innholdsrikt program med spennende innlegg, panelsamtale og sertifiseringsseremoni onsdag 17. august fra kl. 11:30 til 15:00.

Likestilt arbeidsliv og Agder fylkeskommune har hatt gleden av å ha en stor gjeng fra Innlandet fylkeskommune på todagers studiebesøk.

   

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune har besluttet å støtte digitaliseringen av sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv med 750.000 kr.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir 800 000 kr i tilskudd til satsningen Mangfoldsblikk på Agder.   

Bilde: Jostein Håland og Tanja Erichsen på kontoret

Tanja Erichsen, Partner og leder for rådgivning, og Jostein Håland, Partner revisjon, er enige om at Likestilt arbeidsliv skal stå sentralt på deres arbeidsplass. Håland forteller at det å være en del av sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, handler om å vise hva BDO er og vil være, både internt og eksternt. 

 

Bilde: Kvinesdal kommune mottar sitt resertifiseringsbevis november 2021. F.v. Prosjektleder LA Patricia Hartmann, personalsjef Kvinesdal kommune, Rune Grimsby, personalrådgiver Kvinesdal kommune, Katja Bolke og fylkesordfører Agder, Arne Thomassen

For resertifiserte Kvinesdal kommune gir arbeidet med Likestilt arbeidsliv en klar merverdi. Som samfunnsaktør har kommunen en ekstra oppgave og et mål om å skape rom for et mangfoldig arbeidsliv, og for å få til en god og likestilt rekruttering av nye arbeidstakere. Personalsjef Rune Grimsby mener at hvis kommunen skal kunne opprettholde de gode tjenestene, trengs alle hender i arbeid. For å få til det, er arbeid med likestilling og mangfold en viktig brikke. 

 

Bilde: God jul fra Likestilt arbeidsliv

Det nærmer seg jul, og året er snart omme. 2021 har vært et innholdsrikt og spennende år for Likestilt arbeidsliv. I skrivende stund er det til sammen 31 virksomheter som er koblet til ordningen med målsetting om en sosialt bærekraftig virksomhetsstyring. 

Bilde: Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken

Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken, mener at når Dyreparken rekrutterer, ligger det en klar forventing både fra samfunnet, ledelsen i Dyreparken og generasjonen som nå tiltrer arbeidslivet. Den handler om at likestilling og mangfold står på agendaen. Hun er klar på at unge arbeidssøkende i dag, er opptatt av at bedriftene de søker jobb hos, har strategier for å sikre likestilling på arbeidsplassen.

 

Foto: Trond M. Backer, administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, da vi besøkte ham på kontoret i forkant av deres første sertifisering

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er Likestilt arbeidslivs samarbeidspartnere, og ble i november i år Likestilt arbeidsliv-sertifiserte for første gang. I forkant av sertifiseringen besøkte vi administrerende direktør, Trond M. Backer, for å høre mer om arbeidet. Han er klar på at likestilling, inkludering og mangfold er noe han håper flere virksomheter vil jobbe aktivt med, og at Næringsforeningen ønsker å gå foran som et godt eksempel.

 

Til toppen