Næring- og fiskeridepartementet legger fram et høringsnotat med ulike forslag til tiltak som skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.

I filmen forteller HR-rådgiver Isabelle Johannessen Golf, Sparebanken Sør, hvordan banken har organisert arbeidet og hvordan de jobber med sertifiseringen Likestilt arbeidsliv.

Linda Kittelsen, administrasjonsansvarlige og prosjektleder for Likestilt arbeidsliv og Linn Grøtberg, leder for kommunikasjon i stiftelsen Miljøfyrtårn mener sertifisering i Likestilt arbeidsliv styrker deres arbeidsplass. Kittelsen forteller at det å være en del av sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv har gjort virksomheten bedre i stand til å møte utfordringer i virksomhetens hverdag.

 

 

- Vi fikk en forespørsel om å være med i oppstarten av Likestilt arbeidsliv og var ikke i tvil om at det var noe vi trengte og ønsket, forteller Prosjektleder Kirsti Lie. Fire år og en resertifisering senere forblir konsernet en ambassadør for mangfold- og likestillingsarbeid i kraftbransjen. 

Onsdag 17. august mottok 8 engasjerte virksomheter sertifiseringsbevis fra Stortingspresident Masud Gharahkhani og Fylkesordfører Arne Thomassen under Likestilt arbeidslivs seremoni i Arendal gamle rådhus. 

I slutten av mai ble Agder fylkeskommune, som den første fylkeskommunen i landet, sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Både Siren Vetnes Johannessen, leder av avdeling for HR og Prosjektleder for sertifiseringen Maja Selde Ramse kan likevel fortelle at det er handling, tiltak og effekt som må være det kontinuerlige målet, ikke sertifisering i seg selv. 

Likestilt arbeidsliv ser frem til Arendalsuka 2022 og inviterer til et innholdsrikt program med spennende innlegg, panelsamtale og sertifiseringsseremoni onsdag 17. august fra kl. 11:30 til 15:00.

Likestilt arbeidsliv og Agder fylkeskommune har hatt gleden av å ha en stor gjeng fra Innlandet fylkeskommune på todagers studiebesøk.

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune har besluttet å støtte digitaliseringen av sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv med 750.000 kr.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir 800 000 kr i tilskudd til satsningen Mangfoldsblikk på Agder.   

Til toppen