Agder fylkeskommune løfter fram sosial bærekraft

I slutten av mai ble Agder fylkeskommune, som den første fylkeskommunen i landet, sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Både Siren Vetnes Johannessen, leder av avdeling for HR og Prosjektleder for sertifiseringen Maja Selde Ramse kan likevel fortelle at det er handling, tiltak og effekt som må være det kontinuerlige målet, ikke sertifisering i seg selv. 

Fokus på likestilling, inkludering og mangfold

Våren 2021 ble det besluttet at fylkeskommunen skulle sertifiseres i Likestilt arbeidsliv. Intensjonen har vært den samme hele veien; å løfte fram den sosiale dimensjonen av bærekraft med et særskilt fokus på inkluderende arbeidsmiljø, heltidskultur, rekruttering og karriere og forankring, i tillegg til å sikre at målsettingene knyttet til disse områdene blir omgjort til praktisk personalpolitikk.

Etter møtet med eksterne sertifisører fra Likestillingssenteret KUN er det utrolig stas å kunne si at vi er en Likestilt arbeidsliv-organisasjon. Samtidig er det er nå arbeidet virkelig begynner. Vi gjør ikke dette for å få et diplom på veggen, men fordi vi ønsker å jobbe aktivt og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold internt hos oss i Agder fylkeskommune, sier Ramse.

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft mottar plakett fra Stortingspresident Masud Gharahkhani og Fylkesordfører Arne Thomassen i sertifiseringsseremonien - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Tine Sundtoft mottar plakett fra Stortingspresident Masud Gharahkhani og Fylkesordfører Arne Thomassen i sertifiseringsseremonien Tessy C. Bønsnæs Johannessen forteller at sertifiseringen naturligvis også handler om fylkeskommunens bredere samfunnsoppdrag.

Som fylkeskommune må vi tenke helhetlig. For på den ene siden skal vi være en samfunnsutvikler som bidrar til å styrke likestillingen og bedre levekårene på hele Agder, og på den andre siden har vi selv 3200 ansatte vi skal ta vare på og sikre arbeidshverdagen til. Det er ikke tvil på at vi kan sette enorme spor i dette arbeidet.

Kartlegging og erfaringsdeling

Arbeidet med Likestilt arbeidsliv i fylkeskommunen begynte med en ståstedsanalyse og risikovurdering. På bakgrunn av resultatene foreslo prosjektgruppen, bestående av 12 representanter fra hele organisasjonen, 27 tiltak. Tiltakene ble blant annet presentert for fylkestinget, men også eksternt for Rådet for likestilling, inkludering og mangfold med ønske om å få innspill fra ressurspersoner som har erfaring med diskriminering.

Ramse legger til at erfaringsdelingen på tvers er det som gir mest innsikt. Hun understreker at de tilbakemeldingene som har kommet på veien har vært gode rettesnorer i arbeidet og at prosjektgruppen i prosessen har blitt utfordret på de tiltakene som ble valgt og ikke valgt.

Tiltakene våre gjelder alt fra rekruttering, medarbeidersamtalen, arbeidstrening, onboarding, lederutvikling, varslingsrutiner osv. Mange av innsatsområdene går på kryss og tvers av hverandre og da må vi ha fokus på den store sammenhengen i prioriteringen vår. Agder fylkeskommune har blant annet mange ansatte som jobber deltid ufrivillig. Disse må vi forsøke å ivareta slik at flest mulig kan jobbe fulltid. Samtidig har vi forståelse for at deltid for noen kan være fulltid, fordi de kanskje har redusert funksjonsevne, sier Johannessen.

Siren Vetnes Johannessen, HR-leder i Agder fylkeskommune under en presentasjon - Klikk for stort bildeSiren Vetnes Johannessen, HR-leder i Agder fylkeskommune Tessy C. Bønsnæs 13 av de valgte tiltakene er allerede gjennomført og det er laget en handlingsplan for det videre arbeidet. Fylkeskommunen har blant annet planer om å arrangere obligatorisk kurs i strukturert rekruttering for alle som deltar i ansettelser, gjennomføre opplæring innenfor området inkluderende arbeidsmiljø samt. jevnlige kartlegginger om frivillig og ufrivillig deltid.

En felles forståelse

Ett av hovedmålene er å sikre at mangfold- og likestillingsarbeidet forblir en integrert del av både kulturen i Agder fylkeskommune og verdikjeden. Ramse trekker frem dette som en kompleks suksessfaktor. Hun mener at det å få på plass reviderte rutiner og skrive gode rapporter er viktig, men at det er ikke den største gevinsten av dette arbeidet.

For mange kan mangfold og likestilling bli store, abstrakte begreper som er vanskelige å implementere i egen hverdag. Vår erfaring er at Likestilt arbeidsliv er et veldig godt verktøy for å granske disse begrepene på en systematisk måte og komme fram til konkrete definisjoner. Å ha en felles forståelse for hva de betyr for organisasjonen i praksis er en viktig forutsetning for å lykkes med å realisere intensjonen sine. Samtidig er det ikke noe man blir ferdig med. Det er noe vi skal fortsette å jobbe med.

Til toppen