Ett arbeidsliv - like muligheter

Sammen med dyktige og profilerte samarbeidspartnere som VI Stiftelsen, Vi-bedrifter, NRK, Oslo kommune og Norges Idrettsforbund, retter vi søkelys på inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse, fra mangfoldsledelse til inkluderende lederskap for et likestilt arbeidsliv. 

Arendal Gamle rådhus kl. 11.00 - 12.00 

ETT ARBEIDSLIV - LIKE MULIGHETER, MED FOKUS PÅ IDRETTEN.

Sammen med dyktige og profilerte samarbeidspartnere som VI Stiftelsen, Vi-bedrifter, NRK, Oslo kommune og Norges Idrettsforbund, retter vi søkelys på inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse for et likestilt arbeidsliv. 

Hvordan har satsningen Èn Idrett bidratt til endring? Hvordan er idretten som arbeidsgiver? Hvordan er idretten for arbeidstakere når det kommer til like muligheter? Har idretten kun fokus på like muligheter for utøvere?

Et likestilt arbeidsliv bidrar til å hindre diskriminering og ulikheter på arbeidsplassen, og fremme like muligheter for alle. Det fører også til bedre balanse mellom arbeid og familieliv, bedre helse, økt trivsel samt økt mangfold og innovasjon på arbeidsplassen.

Kan arbeidet som er lagt ned av idretten ha en verdi for andre deler av samfunnet, som bl.a. i arbeidslivet?

Arendal gamle rådhus kl. 13.00 - 14.00  

ETT ARBEIDSLIV + LIKE MULIGHETER = INKLUDERENDE ARBEIDSGIVERE

Arbeidslivet trenger arbeidskraft og de ressursene som bor i mennesker. Inkluderende arbeidsgivere er moderne, fremtidsrettete, lønnsomme og attraktive. Så hvorfor er kun 4 av 10 personer med funksjonsvariasjoner i arbeid i Norge?

Yngve Stiansen fra Akland, NRK journalisten som selv er blind, stiller spørsmål til profilerte inkluderende arbeidsgivere med representanter fra DnB, Aker Solutions, Oslo kommune og NRK; Hvordan kontekstuelle forhold legger til rette for eller begrenser individers inkludering i arbeidslivet?

Olav Helland,  som er spesialkonsulent ansatt i Oslo kommune og har en diagnose innenfor autismespekteret, deler sine erfaringer med snarveier og omveier inn i arbeidslivet. 

La deg inspirere til å inkludere flere fra utenforskapet inn i arbeidslivet!

 Arendal gamle rådhus 14.00 - 15.30  

FRA MANGFOLDSLEDELSE TIL INKLUDERENDE LEDERSKAP FOR ET LIKESTILT ARBEIDSLIV

Politisk rådgiver for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), Helge Flø Kvamsås, deltar med innlegg under sertifiseringsseremoni.

Inkluderende lederskap handler om å skape et miljø der alle føler seg velkommen og verdsatt for den de er, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, livssyn, funksjonsvariasjon eller religion. 

Bjørn Z. Ekelund, psykolog, forfatter og forsker, er en av Norges fremste på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Han vil formidle betydningen av systematisk arbeid for å skape en mer effektiv og inkluderende arbeidsplasskultur og fremtidsrettede arbeidsgivere.

Nils Brede Moe jobber med programvareprosessforbedring, smidig og global programvareutvikling, produktutvikling og hybridarbeid som sjefforsker i SINTEF Digital. Hans forskningsinteresser er knyttet til organisatoriske, sosiotekniske og globale/distribuerte aspekter. Han vil snakke om tilpasset læring i den hybride hverdagen: fra KI til inkluderende lederskap.

Sertifiseringsseremoni:

Likestilt arbeidslivs virksomheter, Vestland fylkeskommune, Sparebanken Sør, Likestillingssenteret, Froland kommune, Kvinesdal kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, presenterer sitt arbeid med Likestilt arbeidsliv.

Politisk rådgiver Helge Flø Kvamsås og fylkesordfører Arne Thomassen tildeler virksomheter Likestilt arbeidslivs sertifiserings-blankett. 

Utdeling av nasjonal Likestilt arbeidsliv hederspris 2024 v/fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft  

Velkommen til interessante samtaler og innlegg innen likestilling, mangfold og inkluderende lederskap. Du kan delta på enkelt arrangement eller kanskje ønsker du å delta på alle tre? Det vil bli enkel bevertning med lunsj, kaffe og te kl. 12. 

Vi ses på Arendalsuka, onsdag 14. august i Arendal Gamle rådhus.