Julehilsen og et tilbakeblikk på 2021 fra Likestilt arbeidsliv

Det nærmer seg jul, og året er snart omme. 2021 har vært et innholdsrikt og spennende år for Likestilt arbeidsliv. I skrivende stund er det til sammen 31 virksomheter som er koblet til ordningen med målsetting om en sosialt bærekraftig virksomhetsstyring. 

Flere og flere virksomheter er med

Alle de 31 virksomhetene koblet til sertifiseringsordningen, jobber systematisk og målrettet for å være inkluderende, mangfoldige og likestilte arbeidsplasser. Å bli sett, respektert og å oppleve trygghet på jobb, er vesentlige grunnpilarer for trivsel og ytelse i arbeidslivet. I et samfunn hvor kunstig intelligens spiller en stadig større rolle og økt bruk av algoritmer øker risikoen for diskriminering, blir ikke disse verdiene mindre viktige å sette på agendaen.

Åtte virksomheter har i år blitt resertifisert og fem virksomheter har i år blitt sertifisert for første gang. Disse tretten virksomhetene mottok sine bevis fra fylkesordføreren i Agder, Arne Thomassen, under årets konferanse og sertifiseringsseremoni i regi av Likestilt arbeidsliv. 

– I dag blir 60.000 egder berørt gjennom de 31 virksomhetene som er med i ordningen, lød fylkesordføreren under årets sertifiseringsseremoni. Han var klar i sin tale når det gjaldt viktigheten av et likestilt og inkluderende arbeidsliv - det skal være plass til alle.

Bilde: 13 virksomheter mottok 24. november sine bevis på sertifisering/resertifisering 2021 - Klikk for stort bilde13 virksomheter mottok 24. november sine bevis på sertifisering/resertifisering 2021 Agder fylkeskommune /Camilla Fedog   

Likestilt arbeidsliv har i 2021 arrangert ni fagsamlinger, derav konferansen og seremonien var den siste. Fagsamlingene er tilbud til alle virksomhetene som er med i ordningen, og er arenaer for kompetanse- og nettverksbygging. Hensikten er å sikre relevant og aktuell faglig påfyll og kunnskapsdeling knyttet til våre syv innsatsområder: Forankring (og implementering), inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere, tilrettelegging, heltid (og heltidskultur), livsfase og likelønn.

Årets fagsamlinger

For å sikre høy faglig kvalitet på fagsamlingene, inviteres dyktige forskere og kompetente foredragsholdere til hver samling. Likestilt arbeidsliv retter en stor takk til årets bidragsytere:

Normkritisk metode: May-Linda Magnussen, Victoria Øverby Steinland
Trakassering og seksuell trakassering: Dag Nordbø, Mari Aarbakke, Tina Sødal, Toril Hogstad, Celina Jerman Bright-Taylor
Heltidskultur: Leif E. Moland, Ragne Quinteros, Janne Slotte, Monica Bergin Grimstad,
Likestilt rekruttering og mangfoldsledelse: Javad Mushtaq, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, Tone Reinhardsen, Marianne Solbakken, Robert Natvig, Kirsti Lie, Mette Mari Wigstøl
Tilrettelegging: Tonje Fryn, Elisabeth Ugreninov, Liv Flaten, Toril Birkeland, Ingvild Ask, Turid Eie, Hege Gjermundnes, Kirsten Olsson, Bianca Warøy, Jan-Øyvind Åvik, Kristine Warp, Aase Beate Hagen
Inkluderende arbeidsmiljø og risikokartlegging: Frøydis Sund, Karin Hovde
Livsfase: Eirin Pedersen, Ole Bredesen Nordfjell, Martin Brauer, Maria Hevzy, Marianne Gjellestad, Anna Gunningberg
Likelønn: Dag Arne Kristensen, Anne Ruth Fedje Eckholdt, Samina Ansari, Sigtona Halrynjo, Erle Inderhaug
Forankring og implementering (konferanse og seremoni: Likestilt arbeidsliv - faglig fyrtårn for sosial bærekraft): Jon P. Knudsen, Pål Molander, Helene Jesnes, Vera Sofie B. Skjetne, Mari Trommald, Helga Aune, Morten Sonniks, Reidar Mysen, Julien S. Bourrelle, Martha Simonsen, Trond Backer, Steinar Eilertsen, Arne Thomassen

Sosial bærekraft på agendaen er en forventning

I 2020 og 2021 har det skjedd store endringer i form av krav og forventninger til sosial bærekraft. Forventningene øker fra befolkningen og det stilles samtidig strengere formelle krav fra lovens side. Dette har ført til at store deler av Likestilt arbeidslivs innsatsområder, nå er lovpålagt å jobbe med. Dette gjelder blant annet en forsterking av Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), ny åpenhetslov som sikrer at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder, nytt EU-direktiv som forsterker regnskapsloven, og Covid-19, som har satt søkelyset på både arbeidsgiveres og myndighetenes rolle i å sikre arbeid for alle. 

Likestilt arbeidsliv er et faglig fyrtårn for sosial bærekraft i form av praktiske og konkrete arbeidsgiververktøy som er smarte, lønnsomme, relevante og motiverende. De sikrer en strukturell tilnærming i arbeidet for å sikre likeverd og likestilling, og forhindre diskriminering på arbeidsplassen. Fagsamlinger av høy faglig kvalitet sikrer jevnlig faglig påfyll, i tillegg til nettverksbygging og idéutveksling mellom virksomhetene i ordningen.

Sertifiseringsordningen er i dag i testfasen av sin utvikling mot en permanent og nasjonal ordning. I tillegg til å være på statsbudsjettet for 2022, er Likestilt arbeidsliv ett av to prosjekter fra Agder som er nevnt i Meld. St. 40 (2020-2021) - Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. 

Likestilt arbeidsliv vil fortsette å stå i front og koble virksomheter sammen i arbeidet mot et bedre arbeidsliv for alle. Vårt juleønske er at det gode arbeidet blant virksomhetene fortsetter, og at året som kommer bringer enda flere virksomheter til ordningen. Sammen skaper vi et bedre arbeidsliv!

Takk for året som har vært. God jul og godt nytt år! En spennende fortsettelse venter i 2022. 

Bilde: God jul fra Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bilde

Til toppen