Likestilt arbeidsliv på statsbudsjettet for 2022!

Likestilt arbeidsliv står oppført på statsbudsjettet for 2022 under særskilte tilskuddsmottakere, som ett av få konkrete tiltak. Selv om dette må tas med forbehold om at den nye regjeringen lar det stå, ser vi dette som en tydelig bekreftelse på at Likestilt arbeidsliv er et høyt verdsatt tiltak, og at vi nærmer oss målet om en varig ordning som kan rulles ut nasjonalt. 

   

Dette er noe hele Agder har grunn til å være stolte av. Prosjektleder Patricia Hartmann understreker overfor vår samarbeidspartner, Næringsforeningen i Kristiansand, at samarbeidet mellom Likestilt arbeidsliv og flere store og viktige næringsaktører i regionen, både i privat og offentlig sektor, er årsaken til at vi har kommet så langt. 

Likestilt arbeidsliv er i tillegg løftet frem i Meld. St. 40 (2020-2021), som et tiltak i "Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030". Her er vi nevnt som ett av kun to konkrete tiltak i Agder, der det andre er Venneslabrua. 

Om Likestilt arbeidsliv, står følgende beskrevet i Stortingsmeldingen:

Skjermbilde, Meld. St. 40    

 Vi i Likestilt arbeidsliv gleder oss til en spennende tid fremover sammen med enda flere dyktige og fremoverlente virksomheter. 

Til toppen