Mangfold styrker Dyreparken i Kristiansand

Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken, mener at når Dyreparken rekrutterer, ligger det en klar forventing både fra samfunnet, ledelsen i Dyreparken og generasjonen som nå tiltrer arbeidslivet. Den handler om at likestilling og mangfold står på agendaen. Hun er klar på at unge arbeidssøkende i dag, er opptatt av at bedriftene de søker jobb hos, har strategier for å sikre likestilling på arbeidsplassen.

Engasjert i å gjøre en forskjell for andre

Da vi besøkte HR-leder i Dyreparken, Kristine Warp, møtte vi en leder med stort engasjement for bedriftens arbeid med Likestilt arbeidsliv. Dyreparken ble i år resertifisert, og fortsetter å prioritere dette arbeidet høyt. HR-lederen kan fortelle at Dyreparken har igangsatt flere prosjekter som er blitt til varige ordninger uten sluttdato. Hun trekker frem språkpraksis i samarbeid med NAV og Kongsgård skolesenter, som et eksempel. 40 kandidater har så langt vært en del av ordningen, og av disse har over 90 % blitt godkjent for ordinær sesongjobb året etter.

Det synes jeg er utrolig gøy. Du får jobbe med hjertet og med noe du brenner for, også gjør du en innsats for andre som faktisk har stor betydning for når de skal ut og søke andre jobber senere.

Konkrete verktøy fører til handling

  HR-lederen forteller at forankring er en viktig del av jobben med Likestilt arbeidsliv, og trekker frem viktigheten av at Likestilt arbeidsliv er en ordning som tilbyr konkrete verktøy. Dette er noe som driver frem handling og påvirker forankringen, ifølge HR-lederen.

Idet man får verktøy som er så konkrete som det vi får fra Likestilt arbeidsliv, og idet vi blir målt på noe, så gjør det også noe med forankringen i ledergruppen. Vi er nødt til å få til handling, og det bør skje ganske raskt. Det er noe Likestilt arbeidsliv har vært med å bidra til her i Dyreparken.

Bilde: Kristine Warp, HR-leder i Dyreparken - Klikk for stort bildeKristine Warp, HR-leder i Dyreparken Agder fylkeskommune /Camilla Fedog  Økt grad av mangfold er positivt for bedriften

Da vi snakket med Warp om hva Dyreparken oppnår ved å være en del av Likestilt arbeidsliv, kom hun raskt inn på at det bidrar til økt grad av mangfold blant ansatte. Dette er positivt for bedriften, ifølge HR-lederen. I Dyreparken har de igangsatt konkrete tiltak for å øke graden av mangfold i bedriften. I tillegg til språkpraksis som bidrar til et større etnisk mangfold, jobber Dyreparken også med tiltak som KUP (kirkens ungdomsprosjekt) for ungdommer som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet, og trivselspatruljen, hvor de ansetter psykisk utviklingshemmede ungdom. Warp forteller videre at økt grad av mangfold bringer nye perspektiver inn i bedriften. 

Økt grad av mangfold er viktig for oss både for å treffe kundegruppa gjennom å gjenspeile samfunnet rundt oss, i tillegg til at det bidrar til nye ideer og innovasjon. Vi vet at med et mangfold av ansatte får vi helt andre ideer og perspektiver enn hvis en homogen gruppe med lignende personligheter skal sitte sammen og mene noe om en sak.

Hun understreker også at å jobbe med inkludering og mangfold er en del av samfunnsansvaret som står på Dyreparkens agenda, og at dette er innarbeidet som en del av strategien.

Bygger broer mellom kulturer

HR-lederen kommer med et eksempel på hvordan kulturer er ulike, men at det å snakke sammen kan føre til gode løsninger. Hun forteller om en språkpraksiskandidat som var inne til et møte, og som ble spurt om å dele hva han synes var positivt og hva som var utfordrende i jobben. Det viste seg at vedkommende hadde tenkt litt på en spesiell episode, der han hadde prøvd å hjelpe en kvinne med en tung vogn i parken.

Han hadde stått i bunnen av den bratte bakken opp til Kutoppen i Dyreparken, og sett kvinnen med en stor, tung tvillingvogn. Han så dermed en mulighet til å hjelpe henne, og dyttet vognen opp til toppen av bakken. Da hadde kvinnen blitt redd, og hadde kommet løpende etter og kjeftet. Han stod igjen uten å forstå hvorfor situasjonen ble slik. 

HR-lederen ler hjertelig og legger til:

Dette synes jeg er et herlig eksempel på hvordan kulturer er ulike. Han kom fra en liten landsby der alle passet på alle barna og hjalp hverandre. Det var kulturen han hadde, så hans ønske var å hjelpe henne, mens det for henne opplevdes som at noen tok barna hennes uten å si ifra.

Kompetanse og nettverk for virksomheter i Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidslivs fagsamlinger, trekkes frem av HR-lederen. Hun forteller at gjennom de mange gode fagsamlingene, får de mulighet til å øke kompetansen når det kommer til arbeid med likestilling, inkludering og mangfold i arbeidsgruppa. Her skapes også et nettverk med andre virksomheter i sertifiseringsordningen, hvor man kan få ideer og diskutere med hverandre.

For virksomheter som ønsker å være med i sertifiseringsordningen og starte på sitt arbeid, anbefaler hun å spille på virksomheter som allerede har vært gjennom en sertifiseringsrunde. Her foreslår hun å ta en kaffekopp og spørre "Hva skulle du ønske at du visste om før du startet arbeidet?".

Gode råd til nye virksomheter i LA

Warp trekker frem noen utfordringer - forankring helt ut i bedriften er viktig, og en god del skal dokumenteres og måles. Hun sier det er vesentlig å sette av tid, og å jobbe med gode rutiner og standarder slik at rommet for tolkninger ikke blir for stort fra medarbeider til medarbeider. Dette mener hun er nyttig, i tillegg til ikke å gape over alt med én gang.

Dyreparkens HR-leder foreslår for nye virksomheter i ordningen å lage en handlingsplan og huske på at man ikke rekker alt med en gang. Hun råder videre til å begynne med en kartlegging for å avdekke hvor behovet er størst, og starte med en strukturell tilnærming til det.

Jeg anbefaler det jo veldig – det har hjulpet oss og det har gitt oss stor verdi. Vi har avdekket risikofaktorer som vi sikkert ikke hadde oppdaget hvis ikke vi jobbet strukturert med Likestilt arbeidsliv, og vi har satt inn tiltak som har hjulpet bedriften vår. Det er jo virkelig å anbefale å jobbe videre med.

Til toppen