Regjeringen vil innføre bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse og foreslår ulike tiltak og lovendringer

Næring- og fiskeridepartementet legger fram et høringsnotat med ulike forslag til tiltak som skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I tillegg til krav til bedre kjønnsbalanse til styrer direkte i lov, foreslår departementet en hjemmel for senere å kunne innføre en sertifiseringsordning for mangfoldsledelse.

Det politiske målet er at bedre kjønnsrepresentasjon skal skje raskere enn gjennom naturlig endring, og ulike former for tiltak er derfor vurdert. Etter departementets syn er det viktig at de tiltakene som iverksettes bedrer kjønnsrepresentasjon og andre former for mangfold. Bakteppe er at bredere mangfold kan ha positive effekter og bidra til økt verdiskaping både for samfunnet som sådan og for enkeltpersoner.

Selv om høringsnotatet gjelder tiltak for bedre kjønnsrepresentasjon i styrer, legger departementet vekt på at sertifiseringsordningen kan favne videre og omfatte generelt mangfoldsarbeidet i hele selskapet.

Likestilt arbeidsliv

 I notatet er sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, administrert av Agder fylkeskommune, tatt inn  som den eneste sertifiseringsordningen som jobber i bredden og aktivt med å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive aktivt likestilling- og mangfold i Norge i dag.

Departementet mener at en sertifiseringsordning kan både bli et verktøy for det enkelte selskap, og samtidig gi kontraktsparter og investorer grunnlag for å velge samarbeidspartnere basert på selskapets arbeid med likestilling og mangfold.

Høringen er åpent for innspill og på regjeringens nettsider kan du lese hele høringsnotatet, lese høringsbrev og gi digitalt innspill.

Høring - Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

Tall og fakta om kjønnsbalanse

Tall fra Core Topplederbarometer og SSBs statistikk for rolleinnehavere i næringslivet viser følgende:

  • I de 200 største selskapene i Norge er 84,5 prosent av de administrerende direktørene og 87 prosent av styrelederne menn.
  • I allmennaksjeselskaper er ca. 43 prosent av styremedlemmene kvinner og 9 prosent av de daglige lederne er kvinner.
  • I aksjeselskaper er 20 prosent av styremedlemmene og 17 prosent av de daglige lederne kvinner.
  • Kun 1 av 4 gründere er kvinner.

Kilde: Næringsdepartementet