Sertifiseringsseremoni 2023 - Verdien av å ta ansvar

Bærekraft er vår tids største og viktigste utfordring – hva er verdien av å ta et ansvar?

Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av våre store utfordringer. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig samfunn?

Tusen takk til foredragsholderne Cecilie Hellestveit, Øivind Brevik, Marit Mathisen og deltakerne i panelsamtale for deres refleksjoner om sosial bærekraft og verdien av å ta ansvar! Tusen takk til alle gjester for å være med oss på seminar og sertifiseringsseremoni på Arendalsuka 2023.    

bilde av sertifiserte virksomheter 2023.  - Klikk for stort bildeTrøndelag fylkeskommune, VEAS og Nye veier får bevis på sertifisert Likestilt arbeidsliv Even Andreas Lie

Gratulerer til Trøndelag fylkeskommune, Veas og Nye Veier AS som nå er sertifisert i Likestilt arbeidsliv! 
  
Marit Moldjord fra Trøndelag fylkeskommune forteller at gjennom å involvere og samarbeide på flere arenaer, kan de på en best mulig måte omsette handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold i praksis og målet om å skapet et likestilt Trøndelag.  

Veas AS som drifter Norges største renseanlegg forteller at arbeidet med sertifiseringen er en forutsetning for å lykkes med målene, som er likeverdig behandling, rettigheter og muligheter! 

Effekten av sertifiseringen er en kvalitetskontroll av arbeidet vårt, samtidig som det viser omverden at Veas AS er en seriøs arbeidsgiver, som kan tiltrekke oss attraktive jobbsøkere, samarbeidspartnere og leverandører, forteller Tone Forssell Solsrud fra Veas AS.
  
Nye veier AS er en anleggsbransje for fremtiden. Sertifiseringsordningen har skapt en bevissthet i organisasjonen, økt kunnskap om mangfold og mangfoldsledelse. Det handler om gi muligheter til alle, skape en inkluderende kultur som verdsetter mangfold, ulike perspektiver og kompetanse, forteller Henrik Kyte Assmann fra Nye Veier AS. 

Ingvild Wetrhus Thorsvik, Stortingsrepresentant (V)  Tellef Inge Mørland, Stortingsrepresentant (Ap)  Mirell Høyer-Berntsen, Fylkespolitiker i Agder (Sv)   Bjørn Alfred Ropstad, Fylkesvaraordfører (KrF) - Klikk for stort bildeIngvild Wetrhus Thorsvik, Stortingsrepresentant (V) Tellef Inge Mørland, Stortingsrepresentant (Ap) Mirell Høyer-Berntsen, Fylkespolitiker i Agder (Sv) Bjørn Alfred Ropstad, Fylkesvaraordfører (KrF) Even Andreas Lie

I tillegg var panelet av politikere engasjerte i spørsmål som leder av likestilt arbeidsliv Patricia Sandnes Hartmann utfordret de på .

Her kan du se opptak fra hele arrangementet.