Vellykket sertifiseringsseremoni under Arendalsuka 2022

Onsdag 17. august mottok 8 engasjerte virksomheter sertifiseringsbevis fra Stortingspresident Masud Gharahkhani og Fylkesordfører Arne Thomassen under Likestilt arbeidslivs seremoni i Arendal gamle rådhus. 

Gruppebilde av representanter fra GE Healthcare, IKEA Sørlandet, MHWirth, Finansforbundet, Avigo, Kristiansand kommune,  NAV Agder og Agder Fylkeskommune med sine sertifiseringsbevis - Klikk for stort bildeGruppebilde av GE Healthcare, IKEA Sørlandet, MHWirth, Finansforbundet, Avigo, Kristiansand kommune, NAV Agder og Agder Fylkeskommune Tessy C. Bønsnæs

 

 

I velkomsttalen gratulerte stortingspresidenten virksomhetene som ble sertifisert/resertifisert. Samtidig takket han både dem og Likestilt arbeidsliv for innsatsen og understreket at vi ikke kan overdrive betydningen av å jobbe for likestilling, inkludering og mangfold i Norge.  

Det å jobbe systematisk for å fjerne hindringer som holder mennesker utenfor arbeidslivet på grunn av ulike diskrimineringsgrunnlag er å gjøre en betydningsfull innsats for både samfunnet og enkeltpersoner. Det er tross alt vår human kapital, altså menneskene, som er den viktigste formuen vi har i Norge i dag. Og den må vi ivareta dersom vi skal fortsette å være et tillitssamfunn og ett av verdens beste land å leve i, poengterte Gharahkhani.

 

Stortingspresident Masud Gharahkhani under sertifiseringsseremonien til Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bildeStortingspresident Masud Gharahkhani under sertifiseringsseremonien til Likestilt arbeidsliv Tessy C. Bønsnæs

 

 

"Høye og breie dører"

Sertifiseringsseremonien var avslutningen på det innholdsrike seminaret "Sosial bærekraft i praksis". Her fikk gjestene blant annet med seg Pecha Kucha- presentasjoner fra de 8 virksomhetene som skulle markeres. Agder fylkeskommune, Finansforbundet, NAV Agder og MHWirth skulle motta sine aller første sertifiseringsplaketter, mens GE Healthcare, IKEA Sørlandet, Avigo og Kristiansand kommune skulle bli resertifisert. Alle virksomhetene delte refleksjoner og erfaringer rundt mangfold- og likestillingsarbeidet på sine respektive arbeidsplasser. 

Blant representantene som tok ordet var Merethe Konningen, HR Manager hos IKEA Sørlandet. Hun fortalte om IKEA-gründeren Ingvar Kamprads arv og møbelvarehuskjedens visjonen om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. 

Det å bli tatt godt imot i jobben og trives, det gjør ikke bare noe med deg. Det gjør også noe med bedriften. Vi ønsker breie og høye dører hos oss slik at alle som ønsker å gjøre en god jobb kan komme som de er. Og vi har utrolig mange som jobber med dette, både globalt og nasjonalt, som vi har kunnet støtte oss på, men de verktøyene vi har fått gjennom Likestilt arbeidsliv har gjort arbeidet enda mer konkret og enklere å gjennomføre, sa Konningen. 

 

Liv Flaten, prosjektleder for inkluderende arbeidsliv i NAV Agder og Direktør Øyvind Vedal på sertifiseringsseremonien - Klikk for stort bildeLiv Flaten, prosjektleder for inkluderende arbeidsliv i NAV Agder, og Direktør Øyvind Vedal Tessy C. Bønsnæs

Senere fortalte Liv Flaten, prosjektleder for inkluderende arbeidsliv i NAV Agder og direktør Øyvind Vedal om samfunnsoppdraget til NAV og arbeidet de gjør for at andre arbeidsgivere i regionen skal være rause og se verdien av mangfold og inkludering.   

 

- Det viktigste for oss er troverdigheten og integriteten vår. Vi har tro på at det arbeidet vi gjør internt bidrar til å styrke tjenestene våre og det handler mye om å se seg selv i speilet. Vi ønsker selv å praktisere det vi oppfordrer omgivelsene våre til å gjøre. Så det å bli sertifisert føles stort, men det er nå jobben med å gjøre seg fortjent til sertifiseringen virkelig begynner. Det presset er vi glade for å ha og det skal vi møte, lovet Vedal.  

"Vi er ikke i mål" 

Blant arran

Videohilsen fra Anette Trettebergstuen under sertifiseringsseremonien - Klikk for stort bildeVideohilsen fra Anette Trettebergstuen Tessy C. Bønsnæs

gementets siste innlegg var en uformell panelsamtale om so sial bærekraft hvor Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Stortingsrepresentanter Marius Arion Nilsen (FrP) og Gro-Anita Mykjåland (Sp), Administrerende direktør i Næringsforeningen Trond M. Backer og Regiondirektør i KS Agder Steinar Eilertsen deltok. Samtalen ble innledet med en videohilsen fra Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som fortalte om inkluderingsbehovet på Agder.  

 

Vi er ikke i mål med likestillingen i Norge og dessverre vet vi at Agder-regionen har særskilte utfordringer. Et av våre viktigste verktøy i arbeidslivet er Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Her flytter vi ansvaret fra den enkelte ansatte til de som faktisk sitter på verktøyene og makten til å skape endring, arbeidsgivere og deres tillitsvalgte. Likestilte arbeidsplasser kommer likevel ikke av seg selv og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Derfor er regjeringen ekstra glad for å støtte Likestilt arbeidsliv, ikke minst er vi glade for at så mange arbeidsgivere i Agder viser vilje og styrke til å skape mangfold og likestilling i praksis, sa hun.