Multikulturell mentoring


Likestilt arbeidsliv samarbeider med Sammen om en jobb for å koble innvandrere med fagbrev eller høyere utdanning med lokale mentorer i Agder. 

Mentorprogrammet skal bidra til at flere innvandrere og flyktninger får brukt sin kompetanse og får et varig fotfeste i arbeidslivet på Agder. 

Slik bidrar vi til å løse to samfunnsutfordringer under ett; vi får folk i relevant jobb, og vi møter arbeidslivets behov for arbeidskraft. Programmet er gratis, og nedenfor kan du lese mer om mentorprogrammet og hvordan du kan delta.

Ønsker du å bli en del av et profesjonelt flerkulturelt nettverk? 

Som mentor vil du kunne:

Bli kjent med et nytt menneske og en ny kultur
Bidra til et mer bærekraftig arbeidsmarked
Ta del i et profesjonelt flerkulturelle nettverk
Ha mulighet til å øke egen mangfolds-kompetanse

Utfordringer som nettverk, språk, fordommer og kjennskap til norsk arbeidsliv gjør at mange innvandrere sliter med å finne relevant arbeid. Ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet fører til at Norge går glipp av mye verdifull kompetanse. Dette til stor kostnad for samfunnet, individet og næringslivet.  

Kunnskapen og nettverket til en med erfaring fra arbeidslivet kan være nøkkelen til at flere innvandrere får bidratt med sin kompetanse i det norske arbeidsmarkedet. Som en mentor i mentorprogrammet vil du bli koblet sammen med en adept (innvandrer) med samme utdanningsbakgrunn eller fagfelt som deg. Her vil du få muligheten til å bidra med din arbeidserfaring og hjelpe andre som ønsker å komme inn i arbeidslivet.  

Mer informasjon om programmet og påmelding for mentorer

Hvilke hindringene kan bidra til at høyt kvalifiserte mennesker er utenfor arbeidslivet:

  • Språk: I høykvalifiserte jobber er språkkravet svært høyt, ofte også for engelsk.
  • Nettverk: 60-70% av alle stillinger lyses aldri ut. Som ny i Norge står du uten nettverk eller kjennskap til hvor og hvordan tilegne deg dette.
  • Kjennskap til arbeidsmarkedet: Hvor kan en ingeniør jobbe i Norge? Hva er prosessen for å få fast stilling som lærer? Dette er eksempler på spørsmål som er vanskelige å besvare i et nytt og ukjent arbeidsliv.
  • Arbeidskultur og uformelle arbeidskoder: Å vise at du «passer inn» er noe av det viktigste i ansettelsesprosessen, og forutsetter en dyp forståelse av kulturen og uformelle koder.
  • Kompetanse blir ikke anerkjent: Utenlandsk arbeidserfaring ofte ikke anerkjent som like relevant, selv ikke når denne er fullverdig godkjent av statens organ for godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT).
  • Skepsis og opplevd risiko: Det oppleves ofte tryggere å ansette personer som er like en selv. En del arbeidsgivere bekymrer seg for at ansatte fra en annen kultur vil bruke lenger tid, eller aldri komme helt inn i miljøet og arbeidsoppgavene.

Hindringene ovenfor er spesielt krevende for innvandrere som skal inn i en jobb som krever høyere utdanning. Her kan du som mentor gjøre en stor forskjell.

Hva tenker du – vil du bidra med din kunnskap slik at flere innvandrere skal få et varig fotfeste i arbeidslivet på Agder?

Hvem treffer du som mentor?

Innvandrere eller flyktninger som deltar i mentorprogrammet som adepter er enten på vei til et fagbrev, har fagbrev eller høyere utdanning. Som en mentor vil du bli koblet sammen med en som er fra samme fagfeltet som deg. Programmet garanterer ikke jobb, men satser på at dere samarbeider for å få bedre kjennskap til jobbsøkerprosessen, trening i arbeidsnorsk, større innsikt i bransjen, og bedre forståelse av norsk arbeidsliv. 

Gjennom mentorprogrammet vil du som mentor og adept få mulighet til å bli en del av et profesjonelt flerkulturelt nettverk og tilgang til kompetansehevende kurs og seminarer! På en slik måte skaper mentorprogrammet verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet arbeidsliv. 

Her kan du lese om erfaringer fra en mentor i programmet.

Mentorprogrammet er delfinansiert av Agder fylkeskommune og IMDi. 

Vil du vite mer?  

Ta kontakt med prosjektkoordinator Katerina Bero i Sammen om en jobb

Sammenomenjobb.no