Multikulturell mentoring

Sammen om en jobb er et mentorprogram som jobber på tvers av kulturer og generasjoner for et mer mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsliv.

Mentorprogrammet skal bidra til at flere innvandrere og flyktninger får brukt sin kompetanse og får et varig fotfeste i arbeidslivet på Agder. 

Ønsker du å bli en del av et profesjonelt flerkulturelt nettverk? 

Utfordringer som nettverk, språk, fordommer og kjennskap til norsk arbeidsliv gjør at mange innvandrere sliter med å finne relevant arbeid. Ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet fører til at Norge går glipp av mye verdifull kompetanse. Dette til stor kostnad for samfunnet, individet og næringslivet.  

Kunnskapen og nettverket til en med erfaring fra arbeidslivet kan være nøkkelen til at flere innvandrere får bidratt med sin kompetanse i det norske arbeidsmarkedet. Som en mentor i mentorprogrammet vil du bli koblet sammen med en adept med samme utdanningsbakgrunn eller fagfelt som deg. Her vil du få muligheten til å bidra med din arbeidserfaring og hjelpe andre som ønsker å komme inn i arbeidslivet.  

Mer informasjon om påmelding for mentorer

Innvandrere eller flyktninger som deltar i mentorprogrammet som adepter er enten på vei til et fagbrev, har fagbrev eller høyere utdanning. Som en adept vil du bli koblet sammen med en mentor som har flerkulturell forståelse og kunnskap, samt arbeidserfaring fra norsk arbeidsliv. Her vil dere samarbeide mot ditt mål som er å komme ut i en relevant jobb. Gjennom et slikt samarbeid vil du få bedre kjennskap til jobbsøkerprosessen, trening i arbeidsnorsk, større innsikt i din bransje, og andre viktige aspekter ved norsk arbeidsliv. 

Påmelding for adepter

Gjennom mentorprogrammet vil du som mentor og adept få mulighet til å bli en del av et profesjonelt flerkulturelt nettverk og tilgang til kompetansehevende kurs og seminarer! På en slik måte skaper mentorprogrammet verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet arbeidsliv. 

Mentorprogrammet er delfinansiert av Agder fylkeskommune og IMDi. 

Vil du vite mer?  

Ta kontakt med prosjektkoordinator Katerina Bero i Sammen om en jobb

Sammenomenjobb.no