Frivillighet

Agder fylkeskommune har delegert ansvar for store deler av tilskuddsordningene til frivillighet til paraplyorganisasjonene. Disse fungerer også som kompetanse- og servicesentre på sine felt, og som samarbeidspartnere for fylkeskommunen i saker og satsninger som involverer frivilligheten. 

Samarbeidspartnere frivillighet

Til toppen