Frivillighet

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Agder fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en frivillighetsstrategi for regionen.

Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå.  

Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem gjør hva og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng.

Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med frivillighet i kommuner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene på frivillig sektor. 

Strategien skal være ferdig behandlet innen Frivillighetens år 2022.

Les mer om arbeidet med strategien her.

 

Til toppen