Freda, verna, verneverdig?

Disse begrepene er mye brukt i forbindelse med kulturminner, og blir ofte brukt om hverandre. Her kan du lese litt om hva begrepene betyr.