Regionplan Agder 2030

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

Klikk for stort bilde  

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Åpne dokument (PDF, 4 MB)

 Les planen (nettversjon) 

Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Arbeidet med å lage handlingsprogram for 2020 - 2023 er nå igangsatt. Fylkesutvalget ber kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder om å komme med innspill.

Her kan dere lese mer om handlingsprogrammet, og hvordan dere kan gi innspill.

 

 Kortfilm om Regionplan Agder 2030

Til toppen