Samarbeids- og utviklingsavtaler

Visste du at fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med hver av kommunene på Agder? Avtalene forankrer vårt strategiske samarbeid på viktige fagfelt og involverer alle våre områder.

Formål med avtalene

Avtalene skal bidra til å oppnå målene i Regionplan Agder 2030 og kommuneplanens samfunnsdel. Fylkeskommunen inngår samarbeid med hver enkelt kommune om prioriterte områder der partene skal gjøre en ekstra innsats, og tilrettelegge for et målrettet og systematisk samarbeid i avtaleperioden.

Oppfølging og gjennomføring

Avtalene gjelder i fire år og kan rulleres ved behov. Samarbeidsområdene skal konkretiseres gjennom aktiviteter og prosjektbeskrivelser. Oppfølging og gjennomføring av de enkelte punktene ligger til fagavdelingene i fylkeskommunen. Eventuelle økonomiske forpliktelser beskrives for hver enkelt aktivitet/prosjekt gjennom egne vedtak. ​​​​​​​

Avtalene vedtas i kommunestyre og fylkesting etter hvert som de blir ferdig utarbeidet.

Lillesand, Lindesnes, Sirdal og Tvedestrand kommuner er foreløpig ikke publisert. Godkjente og vedtatte avtaler blir lagt ut fortløpende.