Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Fylkestinget i Agder vedtok handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024 i sak 39/21 i sitt møte 15. juni 2021. 

Handlingsprogrammet kan lastes ned under.

Handlingsprogram for fylkesveg ble våren 2023 vedtatt forlenget med ett år. Dette innebærer at gjeldende handlingsprogram vil være gyldig ut 2025.

 

Rullering av handlingsprogram for fylkesveg (2026-2029)

Arbeidet med rullering av handlingsprogram for fylkesveg starter opp i 2024. Kommunene er bedt om å levere prioriterte innspill til prosjektønsker via fylkeskommunens nettbaserte registreringsmodul. 
Frist for innspill til handlingsprogram for fylkesveg 2026-2029 er 15. september 2024.
For mindre tiltak innenfor programområdene er frist for innspill 15. september hvert år.

Arbeidet med handlingsprogram for fylkesveg 2026-2029 vil pågå fram til juni 2025.

Mer info om prosessen finner du her:

Ønsker kommunenes innspill om viktigste prioriteringer på fylkesveg