Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Fylkestinget i Agder vedtok Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024 i sak 39/21 i sitt møte 15. juni 2021. 

Opprinnelig vedtak:

Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024 (vedtatt versjon) (PDF, 5 MB)

Politisk behandling av saken i fylkestinget - sak 39/21

Handlingsprogram for fylkesveg ble våren 2023 vedtatt forlenget med ett år. Dette innebærer at gjeldende handlingsprogram vil være gyldig ut 2025.

Politisk behandling av saken i fylkestinget - sak 20/23

Ved rullering av Handlingsprogram for fylkesveg vil kommunene bli bedt om å levere prioriterte innspill til prosjektønsker. 
Frist for innspill til Handlingsprogram for fylkesveg er 15.september 2024.
For mindre tiltak innenfor programområdene er frist for innspill 15.september hvert år.