#vårtagder i Arendalsuka

Våre arrangementer finner du i #vårtagderbåten - Mester af Rønne ytterst på Tyholmen ved Arendal gamle rådhus.

Vi har valgt å kalle det dialog på vannet.

De fleste arrangementene vil spilles inn som livepodcaster, og publiseres i etterkant under navnet "Dialog på vannet - en podcast i regi av #vårtagder".

#vårtagder under Arendalsuka
Dag Klokkeslett Tittel med informasjon i lenke
1 - Mandag 11:00-13:00 Dialog på vannet - perspektiver på regional samhandling (podcast).
2 - Mandag 13:00 - 14:30 Dialog på vannet - digital og levende hele livet (podcast).
3 - Mandag 14:30-16:00 Dialog på vannet - fremtidens legevakt og responssentertjeneste (podcast).
4 - Tirsdag 09:00 - 10:00 Kan deling og bruk av helsedata løse morgendagens utfordringer i helsesektoren på Agder?
5 - Tirsdag 10:00 - 11:30 Nye løsninger for avstandsoppfølging av pasienter hjemme
6 - Tirsdag 13:30-14:30 Dialog på vannet - Hvordan styrke Agders posisjon nasjonalt (podcast).
7 - Tirsdag 15:00 - 16:30 Dialog på vannet - digitale helsetjenester på Agder for økt samhandling (podcast)
8 - Onsdag 13:00 - 14:00 Kan deling og bruk av helsedata løse morgendagens utfordringer i helsesektoren på Agder?
9 - Onsdag 10:00 - 11:30 Verdiskapende økosystem - bedre dataflyt og samhandling i helsetjenestene.
10 - Onsdag 14:00 - 15:00 Dialog på vannet - offentlig sektor er tuftet på tillit, digitalisering utfordrer det (podcast)
11 - Onsdag 15:30-16:00 Dialog på vannet - Innovasjonspartnerskap, en anskaffelsesmetode vi bør se mer av? (podcast)
12 - Onsdag 16:00-16:30 Dialog på vannet - Hva er verdien av sømløs datadeling mellom sykehus, kommune og fastlege i 2024? (podcast)
13 - Torsdag 09:00-11:00 Dialog på vannet - Hvordan gå fra nasjonalt utviklingsprosjekt til lokal endring i tjenestetilbudet? (podcast)
14 - Torsdag 13:00 - 14:00 How can health data become the solution to tomorrow`s challenges in the health sector in Agder?
15 - Torsdag 14:00-15:00 Dialog på vannet - Digitalisering krever kompetanse, hva har kommuner og SMB til felles? (podcast)
16 - Torsdag 15:30 - 17:00 Integrerte helsetjenester - et økonomisk perspektiv
17 - Fredag 09:00-09:50 Dialog på vannet - Levekårene skal opp! (podcast)
18 - Fredag 10:00-11:30 Dialog på vannet - Alternative perspektiver på bruken av kart og måleenheter (podcast).
19 - Fredag 12:00 - 13:00 Read Agder, felles innsats for lesing og leseglede (podcast).
Til toppen