Agder fylkeskommune på Arendalsuka

Agder fylkeskommune er til stede med mange arrangement under Arendalsuka. Her får du en oversikt. De fleste  arrangementene som strømmes, finner du på agderfk.no/live.

Arrangementet finner sted fra tirsdag 14. august fram til 18. august.

#vårtagder under Arendalsuka
Dag | Tidspunkt Sted Tittel
Tirsdag | 09.00 – 10.30 Torvgata 7 Regioner, næringsliv og sivilsamfunn kan sammen styrke Norges attraktivitet for internasjonalt talent. Hva må vi gjøre for at byene og regionene blir attraktive?
Tirsdag | 09.00 – 10.30 Gamle Oksøy Agders uthavner: Vil vern hemme utvikling og bruk? Lær mer om uthavnenes særegne historie. Hvordan kan vi best bevare og utvikle uthavnene i samtiden?
Tirsdag | 10.00 – 11.00 Torvgata 7 Hvordan kjøpe seg ut av klimakrisen? Bli inspirert av bedriftene som har påbegynt jobben med å kartlegge sin verdikjede og som jobber med å kutte indirekte klimagassutslipp! Barrierer og muligheter blir belyst!
Tirsdag | 10.00 – 12.00 Kulturkammeret Kompetansesenter for datakultur i Agder - hvorfor det? Hvordan kan vi gjøre Agder til et fylke med høy kompetanse på, og gode muligheter innenfor datakultur for barn og unge?
Tirsdag | 17.00 – 18.30 Torvgata 7 Ingen snakker om at Norge er et attraktiv sted å jobbe. Hør kommuner og regioner fortelle om hvordan jobbe med å tilrettelegge for internasjonal høykompetent arbeidskraft.
Onsdag | 10.00 – 11.00 Torvgata 7 Hvorfor blir vi ikke mer sirkulære?: eksempler og utfordringer. Møt flere store næringslivskjeder som forteller om hvordan de jobber med sirkulære forretningsmodeller, blant annet IKEA om å bli 100 prosent sirkulære og klimapositive innen 2023!
Onsdag | 10.30 – 11.30 Kanalplassen «Alle» heier på høyere yrkesfaglig utdanning, eller gjør de egentlig det?
Onsdag | 12.00 – 12.50 Vitensenteret, Astro Amfi Må vi ofre hyttebyggingen på natur- og klimakrisens alter? Midt i klima- og naturkrise er det på tide å stoppe opp og spørre om vi kan fortsette dagens hytteutbygging, eller om det er på tide å tenke annerledes når det gjelder arealbruk og hytteliv.
Onsdag | 14.30 – 16.30 Festiviteten, Arendal gamle rådhus Sosial bærekraft i praksis: Verdien av å ta ansvar Likestilt arbeidsliv om hvordan sikrer vi at demografiske endringer, teknologisk utvikling og det grønne skiftet bidrar til et likestilt og bærekraftig samfunn.
Onsdag | 16.30 – 17.30 Torvgaten 5, Lille Hotell Har regionreformen gitt regional superkraft? Om fylkeskommunenes fremtid. Tre år er gått siden regionreformen ble innført, og Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og KS drøfter: Hva nå med fylkeskommunen?
Torsdag | 08.00 – 09.00 Arendal Kino, Bærekraftsscenen Hvordan kan CCS bidra til å nå klimamålene? Hør politikere og industrien diskutere hvilke rammevilkår for karbonfangst og -lagring som trengs, og når de må være på plass for å nå klimamålene i 2030.
Torsdag | 11.00 – 11.50 Torvgaten 5, Lille Hotell Migrasjon, demografi og sysselsetting – hvordan lykkes vi i Agder? Hør NAV, NHO, KS og Arendal voksenopplæring fortelle om hvilke utfordringer og muligheter Agder møter når mange nye mennesker kommer til en landsdel som har et stort behov for kompetent arbeidskraft.
Torsdag | 13.30 – 14.30 Kulturkammeret Kulturtanker: Kulturkameratene konfronteres! Nanna og Håvard fra podkasten «Ungdom og sånn» møter lederne i UKM Norge, Kulturtanken, Ungdom & Fritid og Kulturskolerådet til en frisk podkast samtale om sentrale temaer innen barne- og ungdomskultur.