Drosjeløyve

Alle som vil drive med persontransport mot vederlag må ha løyve.  Fylkeskommunen har ansvaret for å tildele og utstede drosjeløyver i Agder.

Frem til 01.11.2020 videreføres ordningen med to løyvedistrikt i Agder, ett for tidligere Aust-Agder og tidligere Vest-Agder.

Drosjeløyver i Agder

Til toppen