Drosjeløyve

Drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Informasjon om drosjeløyve

Informasjon til løyvehavere og søkere til drosjeløyve. 

Les dette før det søkes om løyve.

Informasjon om drosjeløyve

Søke om drosjeløyve

Skal du søke om drosjeløyve har vi samlet mye informasjon som er relevant for deg. Trykk på knappen under for mer informasjon og for å komme til det elektroniske søknadsskjemaet. 

Søk drosjeløyve