Informasjon og søknadsskjema til deg som vil søke drosjeløyve

Fra 1. november 2020 kan du søke om drosjeløyve i Agder. Et drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport

Søk drosjeløyve her (pålogging med elektronisk ID).

Les informasjonen under før du søker. Her oppgis hvilke attester og dokumenter fylkeskommunen krever for å kunne behandle søknaden din . Noen av dem må du ha klare før du logger deg inn for å søke.

Vilkår for å få drosjeløyve – hvilken dokumentasjon skal du levere?

Alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute, med motorvogn registrert for inntil ni personer, må ha drosjeløyve. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Du kan søke om så mange drosjeløyver du vil, men hvert løyve koster 3700 kroner, og kan bare brukes i drosjebiler.

Vi stiller tre generelle vilkår for å kunne få drosjeløyve:

  1. Fast og varig virksomhet i Norge
     
  2. God vandel
     
  3. Tilfredsstillende økonomisk evne
     
  4. Fagkomptansekrav

1. Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge

Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et foretaksnummer/organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden. Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon: 

Brønnøysundregistrene 

Registrer foretak på Brønnøysundregisteret sine nettsider

2. Du må ha god vandel

Det betyr at du må ha en politiattest både for foretaket ditt og for innehaver/daglig leder. Dersom foretaket har en transportleder, er det transportlederen som trenger politiattest. Du må ha politiattestene klare før du fyller ut søknaden, og attestene skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også ha kopi av dommen/forelegget før du fyller ut søknaden. Kontakt den aktuelle domstolen/det aktuelle politidistriktet for å få kopi av dom/forelegg.

3. Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne

Ved å søke elektronisk kan attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest»), og bekreftelse fra Konkursregisteret, for foretaket ditt hentes inn automatisk. Dette må du gi samtykke til når du søker. 

Hvis foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må du legge ved skatteattest og bekreftelse fra konkursregisteret for daglig leder. Du kan bestille begge deler på altinn.no:

Det er krav om bankgaranti. Bankgarantier skal sendes direkte fra garantist til fylkeskommunen. Garantisummen er kroner 53. 000 for det første løyvet og kroner 26.000 per løyve for de påfølgende løyvene (garantisummer for 2023). Se mer informasjon på eget punkt om bankgaranti: 

Informasjon til deg som har drosjeløyve - Agder fylkeskommune (agderfk.no).

4. Fagkompetansekrav

Det er krav om fagkompetanse ved søknad om drosjeløyve. Informasjon om drosjeløyve

Fagkompetansekrav må lastes inn sammen med søknaden om drosjeløyve.

Hva skjer etter at du har søkt?

Når du har sendt inn søknaden, vil fylkeskommunen, der foretaket ditt er registrert, gå gjennom søknaden og vedleggene og se om du oppfyller vilkårene for å få drosjeløyve. Du vil få et vedtak etter at søknaden er behandlet. Sammen med vedtaket sendes egenerklæringsskjema som må fylles ut og returneres fylkeskommunen før løyvet settes i drift. 

Hvis søknaden din blir godkjent, må du betale 3700 kroner per løyve. Fylkeskommunen sender ut EHF-faktura separat. Dersom selskapet ikke har EHF-løsning, sendes faktura pr. post. Vi sender løyvedokumentet pr. post når betalingen er registrert på fylkeskommunens konto.

Du må sette deg inn i kravene som gjelder når du har fått drosjeløyve.

Les mer om kravene for deg som har drosjeløyve.