Fritak for vurdering med karakter

Skriftlig sidemål

 

 Kroppsøving