Fagbrev på jobb

Mange står i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Fagbrev på jobben skal gjøre det enklere for disse å ta fag- eller svennebrev, og dermed få formalisert kompetansen de har.
Fylkeskommunen forvalter ordningen med  fagopplæring etter lov og forskrift. Fylkeskommunen skal til enhver tid finne den mest hensiktsmessige veien mot fagbrev for den enkelte.

Bedriften sammen med kandidaten sender inn melding om fagbrev på jobb her:

Digital melding

Det er flere vedlegg som skal lastes opp. Det er viktig at kandidaten har disse dokumentene klare før dere sender inn meldingen:

  • Intern plan for opplæringen
  • Arbeidsavtale
  • Praksisattester
  • CV
  • Vurdering av kompetansen til kandidaten
  • Bekreftelse på norsk grunnskole eller tilsvarende
Til toppen