Fagbrev på jobb

Mange står i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Opplæringsordningen "Fagbrev på jobb" skal gjøre det enklere å ta fag- eller svennebrev, og dermed få formalisert kompetansen.
Fylkeskommunen forvalter ordningen etter lov og forskrift. Fylkeskommunen skal til enhver tid finne den mest hensiktsmessige veien mot fagbrev for den enkelte.

Bedriften sammen med kandidaten sender inn melding om fagbrev på jobb her:

Melding om fagbrev på jobb (IDporten)

Det er flere vedlegg som skal lastes opp. Det er viktig at kandidaten har disse dokumentene klare før dere sender inn meldingen:

  • Intern plan for opplæringen
  • Arbeidsavtale
  • Praksisattester
  • CV
  • Vurdering av kompetansen til kandidaten
  • Bekreftelse på norsk grunnskole eller tilsvarende