Praksiskandidat- Privatist

Har du mye arbeidserfaring i et fag? Du kan ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat, uten å være elev eller lærling.

Før du melder deg opp til fag- eller svenneprøve, må du dokumentere tilstrekkelig praksis i faget, ha bestått teorieksamen og betale en praksis prøveavgift (Denne prøveavgiften er ikke det samme som eksamensavgift).

Meld deg opp som praksiskandidat

Før du kommer til oppmeldingsskjemaet må du besvare noen kontrollspørsmål.
Er du folkeregistrert i Agder?
Har du bestått teorieksamen?
Det er krav om bestått teorieksamen

Det står i læreplanen hvilke eksamener som må være bestått. Praksiskandidater får fritak for bestått i fellesfag. Her finner du nasjonale læreplaner.

Mangler du en teorieksamen kan du melde deg opp til eksamen hos eksamenskontoret. Finn mer informasjon her.

Har du mer enn 5 års praksis/skole i faget?
Krav om praksis

Det er krav om 60 måneders (5 år) dokumentert praksis, noen fag kan kreve mer.

Du er klar til å sende inn skjema

Vi minner om at du må ha en avtale med et prøvested innen du kan sende inn oppmelding. Det er pålogging via IDporten og du må ha klar følgende dokumentasjon:

  • Arbeidsattester
  • Kvittering på betalt prøveavgift for fag-/svenneprøve

Oppmelding - praksiskandidat

Det er krav om folkeregistrert adresse i Agder

Du må enten søke det fylke du er bosatt i eller melde adresseendring hos skatteetaten. Send flyttemelding her.

Velg et av alternativene ovenfor

Ofte stilte spørsmål om praksis

Til toppen