Hvordan melder du deg opp til den praktiske fagprøven

Lærlinger og fagbrev på jobben kandidater skal opp til fag- svenneprøve ved læretidens slutt og når teori er bestått. Lærekandidater skal opp til en kompetanseprøve. Kandidatene kan tidligst gå opp til den praktiske prøven tre måneder før kontraktstiden går ut.

Skal du ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av lang allsidig praksis kan du lese om praksiskandidatordningen.

Praksiskandidat-ordningen

Hvordan sender jeg oppmelding til prøve?

Det er lærebedriften og/eller opplæringskontoret ditt som sender oppmelding til prøve. Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda i faget. Lærebedriften og prøvenemnda avtaler et passende tidspunkt for å gjennomføre prøven. Du må møte på tidspunktet som er avtalt.

Hvordan ser prøven ut?

Det er viktig at du har jobbet med alle kompetansemålene i læreplanen. Du kan nemlig testes i hele læreplanen i faget. Det er prøvenemnda som lager prøven, men lærebedriften din kan komme med forslag til oppgave.

Fag- eller svenneprøven skal være et praktisk arbeid og består av fire deler:

Planlegging
Gjennomføring
Egenvurdering
Dokumentasjon

Hvor lenge varer prøven?

Prøven må tas innenfor tidsrammen som er oppgitt i læreplanen. Dette vil variere fra fag til fag. Prøvenemnda vil gi nærmere informasjon når du blir innkalt til prøve.

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på prøven. (Førerkort eller pass)

Hvilket språk kan man bruke på prøven?

Prøven skal gjennomføres på norsk eller samisk, eventuelt norsk tegnspråk.

Hva skjer om jeg får "ikke-bestått"?

Vurdering og klagerett