Regler for skoleplass og læreplass

Hva betyr inntak til videregående skole, og hvor bestemmes det hvordan skoleplassene fordeles på de videregående skolene i Agder?

Hva er lokal inntaks- og formidlingsforskrift?

Det å søke og få en skoleplass på videregående skole heter inntak, og det å søke og få en læreplass heter formidling til læreplass. Det er forskriften til opplæringsloven som bestemmer det meste rundt hvordan det skal søkes til videregående skole og læreplass, og hvordan ulike søkere skal få behandlet sin søknad. Men det er flere områder hvor opplæringsloven ikke gir alle svarene. Her er det et krav at fylket har egne regler, og de finnes i det som heter lokal inntaks- og formidlingsforskrift.

Hvem bestemmer innholdet i den lokale inntaks- og formidlingsforskrift?

Det er fylkeskommunens ansatte, administrasjonen på utdanningsavdelingen, som skriver et forslag til hvordan den lokale forskriften skal være. Alle kan si sin mening om forslaget via en offentlig høring. Det er politikerne som skal godkjenne forslaget, men de kan også komme med forslag til endringer.

Inntaksforskriften behandles i flere utvalg, og godkjennes til slutt i fylkestinget.

Du kan påvirke!

Stemmer du i fylkesvalget, vil du påvirke hvilke partier som får mest innflytelse. I partienes valgprogrammer finner du partienes holdning til skole, utdanning, opplæring og kompetanse.

En annen form for medvirkning er å sende inn høringssvar i den offentlige høringen. Når administrasjonen foreslår å gjøre større endringer i den lokale forskriften, blir gruppene dette påvirker, bedt om å uttale seg. Det kan være skoler, foreninger, interesseorganisasjoner og elevorganisasjoner. De som gir et høringssvar kan være med å endre hvordan den endelige forskriften ser ut.

Offentlighet og innsyn

Høringer i fylkeskommunen publiseres på våre nettsider så alle kan følge med.

Høringsdokumenter, høringssvar, forslag og endringsforslag er offentlig tilgjengelig. Du finner dokumentene ved å søke i det som heter eInnsyn. Her finner du dokumenter i de politiske sakene, men du kan også be om innsyn i andre dokumenter som er interessante.