Aktuelt

Avlysning av turneer i Den kulturelle skolesekken i Agder

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Agder avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske 2020. Dette gjelder fra i dag 12.3. og fram til skolene begynner igjen etter påske.

Avlysning av UKM festivalene i Agder

Agder fylkeskommune har besluttet å avlyse UKM festivalene i Agder, det opplyser Tonje Eikrem Jacobsen, kontaktperson for UKM festivalen i Agder.

Tilskudd til arbeid med kulturminnevern

Nå har du mulighet til å søke om fylkeskommunalt tilskudd til arbeid med kulturminnevern. Det er tre ulike tilskuddsposter det kan søkes på nå, alle med søknadsfrist 15. mars. Dette er tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg, tilskudd til mindre kulturminnetiltak og tilskudd til fartøyvern (SAVOS). Les mer her

Jublende glad for millongave til Venneslabrua

Sparebankstiftelsen SR Bank gir 2,5 mill. kroner til prosjektet «Venneslabrua, fra ungdomstid til arbeidsliv». – Fylkeskommunen takker for en generøs gave til et prosjekt som vi politikere har stor tro på. Tett oppfølging og fullført utdannelse er nøkkelen til bedre levekår, sier Rune André Sørtveit Frustøl, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune.

Fylkesmestere innen helsefag

Tirsdag 26.2 vant to elever ved Dahlske videregående skole, Ella Lensebakken og Marita Føreid, fylkesmesterskapet i Agder innen helsefag. 

Trafikksikkerhetskonferansen 2020

Trafikksikkerhetskonferansen 2020 ble arrangert 13. februar i Kristiansand.  Gjennomgående tema for dagen var sammen om et felles ansvar. Trafikksikkerhetskonferansen er et årlig arrangement og et viktig regionalt samlingspunkt for alle som jobber med trafikksikkerhet i fylket vårt. I år var fokuset rettet mot at 2020 markerer slutten på̊ mange krevende omorganiseringer – og viktigheten av å samhandle for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i Agder.

Folkehelseundersøkelsen i Agder

Rapporten viser resultater for hele Agder og sammenlikner også Agder-tallene med liknende undersøkelser i Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland i 2018 og 2019.

Agders to første samferdselskontrakter undertegnet

Tirsdag ble det inngått kontrakter på Agder fylkeskommunes første to samferdselsprosjekt som egen prosjektorganisasjon.

Fylkesutvalgets vedtak 28. januar 2020

Fylkesutvalget mener at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi ikke veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl, og anbefaler ikke at konsesjonen endres som omsøkt for Skorveheia vindkraftverk. Videre vedtok fylkesutvalget å sende Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring. Høringsfristen settes til 16. mars 2020. Fylkesutvalget inviterer ogkommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-2023.

Disse leder Kompetanseforum Agder fra 2020

Fra januar 2020 blir det endringer i styringsgruppens sammensetninger.

Til toppen