Lyser ut prosjektmidler til arbeid for likestilling og inkludering

Agder fylkeskommune vil støtte regionens frivillige og ideelle organisasjoner i deres arbeid for likestilling og inkludering. Derfor lyser vi ut prosjektmidler med søknadsfrist frist 16.juni.

Tilskuddet skal delfinansiere prosjekter og tiltak som vil bidra til å nå ett eller flere av målene i regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen). 

Planen kan lastes ned her

Støtte til trainee og mentorordninger for innvandrere

Du kan også søke om støtte til trainee- og mentorordninger for innvandrere i denne utlysningen. 

Utlysningen finner du her

Du kan også ta kontakt med rådgiver Helle Ingeborg Mellingen for mer informasjon.