Kontakt Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune politiske og administrative ledelse er samlet i Kristiansand. Fylkesadministrasjonen også avdelinger på Fløyheia i Arendal. Fylkeskommunens virksomheter er for øvrig lokalisert over hele fylket.

Sentralbord:

38 05 00 00

Send sikker digital post til Agder fylkeskommune (e-dialog)

E-post til postmottak (husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes på e-post)

postmottak@agderfk.no

Hovedpostadresse:

Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person])

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Det er viktig at eventuelt navn på person kommer etter «Agder fylkeskommune»

Postadresse på virksomheter:

Enhetsnavn (navn på videregående skole eller tannklinikk)

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Besøks- og leveringsadresser:

Dette gjelder pakker, aviser og tidsskrifter, men ikke ordinær post:

Fylkeshuset i Agder i Kristiansand:

Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person)

Tordenskjolds gate 65

4614 Kristiansand

Administrasjonsbygg Fløyheia i Arendal:

Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person)

Ragnvald Blakstads vei 1

4838 Arendal


Åpningstider resepsjon i Kristiansand og Arendal:

Klokken 08.00 til kl. 15.30. 

Kontaktopplysninger til:

Fylkesveier

For spørsmål knyttet til fylkesveier vises til egen side:

Drift og vedlikehold av fylkesveier

Organisasjonsnummer for Agder fylkeskommune:

921707134 (fylkeskommunens hovednummer)

EHF-faktura:

Den som skal sende faktura via EHF (Elektronisk HandelsFormat), må oppgi Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer 921707134.

Dersom elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes er papirfaktura sendt per ordinær post eneste alternativ for å sende faktura til Agder fylkeskommune.

Fakturaadresse:

Agder fylkeskommune

Fakturamottak

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Bankkontonummer til Agder fylkeskommune:

32072874993