Flyktningsituasjonen i Agder

Agder fylkeskommune og de videregående skolene får mange spørsmål om tilbud og muligheter for flyktninger. I det følgende skal vi prøve å svare ut noe, og vise hvilke alternativer som finnes.

Tilbud til flyktninger

Under her er vist ulike tilbud og ordninger Agder fylkeskommune har ansvar for.

Karriereveiledning

Flyktninger mellom 18-55 år har rett til karriereveiledning som en del av introduksjonsprogrammet. Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning. Har flyktningen videregående skole fra hjemlandet er målet å kvalifisere seg til høyere utdanning eller arbeid.

Informasjon om karriereveiledning

Kombinasjonsklasser - manglende grunnskole

Kombinasjonsklassen er et tilbud kommunene kan gi til elever som er mellom 16-20 år som mangler tilsvarende siste år på grunnskolen, og som har behov for å styrke sin kompetanse i norsk og grunnskolefagene. Kombinasjonstilbudet omfatter opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Fylkeskommunen stiller med lokaler og opplæring foregår på en videregående skole.

Dette finansieres av kommunen hvor egen avtale etableres. 

Informasjon om kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser - manglende norskkunnskaper

Kombinasjonsklassen er et tilbud for elever mellom 16-20 år som har norsk grunnskole eller tilsvarende, men som trenger å styrke sine norskkunnskaper og eventuelt forbedre karakterer i grunnskolefagene. Kombinasjonstilbudet omfatter opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Fylkeskommunen stiller med lokaler og opplæring foregår på en videregående skole.

Dette finansieres av fylkeskommunen.

Informasjon om kombinasjonsklasser

Videregående skole - yrkesfag eller studiespesialiserende

Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har etter søknad rett til tre års videregående opplæring på full tid. Dette gjelder også de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Søknadsfristene til videregående skole er 1. februar og 1. mars.

Informasjon om søknad til videregående skole

Tilbud om tannhelse

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har de samme rettighetene som norske barn og unge. I løpet av de første 6 månedene i Norge gis det akutt hjelp og foreløpig undersøkelse, og tilbud om forebyggende tjenester.

Flyktninger og asylsøkere som er over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov.

Informasjon om tannhelsetjenesten

Hvor mange flyktninger har Agder tatt imot i 2022?

I 2022 bosatte alle 25 kommuner i Agder til sammen 2186 flyktninger. Norge bosatte samlet over 31 000 flyktninger, og det ser ut til at det kan komme minst like mange dette året. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har også i 2023 bedt alle Agder-kommuner om å bosette flyktninger, og ønsker at kommunene i tar imot 2335 personer med fluktbakgrunn. Ankomstene fra Ukraina er fremdeles stabilt høye, og i tillegg kommer andre asylsøkere og overføringsflyktninger som skal bosettes. 

Mer informasjon om bosettingstall

Spørsmål og svar om flyktningsituasjonen